Bøker

Giftpillen

Konspirasjonsteorier gjør stor skade. De ødelegger sosiale relasjoner. De huler ut samfunnskritikken, og erstatter den med blinde fiendebilder. De tar oppmerksomhet fra viktige debatter om virkelige problemer, fører til at politisk engasjement kveles i avmaktsfølelse og til at samfunnsmessig frustrasjon omdannes til hat og ekstremisme.

Likevel har vi en tendens til å la oss fascinere av disse teoriene. Vi forholder oss til dem som lettbeint underholdning, og de dukker stadig opp i populærkulturen. Ikke sjelden vekker de latter. Men konspirasjonsteorier er ikke festlige. De er farlige.

Giftpillen handler både om hva konspirasjonsteorier er, og om hva de gjør med oss som enkeltmennesker og fellesskap. Dermed setter latteren seg fast i halsen. Som forfatteren selv sier det: «Jeg skal ikke nekte for det: I arbeidet med denne boken har jeg iblant vært sint.» Sinnet kommer til syne som et engasjert oppgjør med en tankegang som i siste instans truer demokratiet.

Kjøp boken fra forlaget eller bestill en signert utgave.

Ungarn – en fortelling om Europa

Det var i Ungarn at Berlinmuren først slo sprekker. Ungarerne spilte en sentral rolle i kommunismens fall. Friheten spredte seg østover, og la til rette for et 1990-tall preget av optimisme og fremtidstro.

I dag er det en av opprørerne fra 1989, Viktor Orbán, som er statsminister. Partiet hans, kalt Fidesz, sitter med bukten og begge endene i ungarsk politikk. Han taler Brussel midt imot, høres ofte ut som en høyreradikaler, og vil bygge et «illiberalt demokrati», «en arbeidsstat» som «utfordrer de vesteuropeiske dogmene».

Den politiske utviklingen i Ungarn er en del av en større historie. En historie om mistro til det politiske etablissementet og om voksende skepsis til det liberale demokratiet. Denne boken er en reise gjennom ungarsk historie og politikk – og en fortelling om Europa.

«Boken er (…) et godt utgangspunkt for å gjøre seg opp egne tanker om dagens situasjon – og om veien videre». – Sophie Louise Matlary, Minerva.

«Jeg leser Strømmens bok både med interesse og vemod!» – Paul Odland, Dagen.

Kjøp boken: innbundet utgave eller e-bok

Anders Lange – en norsk historie

Anders Lange – mannen som stiftet Fremskrittspartiet, og en av de mest fascinerende skikkelser i moderne norsk historie.

Fortellingen om en av norsk politisk histories morsomste, mest fargerike og paradoksale skikkelser – kenneleier, avisredaktør, gaucho, eventyrer, aktivist på ytterste høyre flanke og fascist på 30-tallet, motstandsmann under krigen, politisk rabulist på femtitallet og til sist partistifter og Fremskrittspartiets far.

«Historien om rabulisten og rampegutten Anders Lange er en ypperlig reiseguide gjennom et Norge i endring, samt et overraskende bilde av en politisk bråkebøtte som man virkelig må anstrenge seg for å fortsette å mislike» – Ola Hegdal, NRK

«Med biografien Anders Lange. En norsk historie har Øyvind Strømmen skrevet en morsom og velformulert bok om en av de mest fargerike skikkelsene i norsk politikk i forrige århundre.» – Bjørn Arne Steine, Morgenbladet

«Strømmens biografi er troverdig i sin tilnærming til objektet og hans liv og livsverk» – Per Aage Pleym Christensen, Liberaleren

«Et balansert og festlig portrett av fargeklatten Anders Lange» – Ivar Staurseth, Minerva

Kjøp boken: innbundet utgaveebok

I hatets fotspor

hatets fotspor er en reise gjennom det moderne muslimhatet. Hvor kommer dette hatet fra?

Øyvind Strømmen tar oss med på flere reiser, blant annet til Bosnia, der hatet mot muslimer førte til massakren i Srebrenica i 1995. Muslimhatet belyses gjennom fortellingen om et selvmord i Notre Dame og gjennom historien om en ung mann som går amok i Antwerpens gater.

Boken viser hvordan hat kan normaliseres, og at både borgerkrig og folkemord må sees i en kulturell sammenheng. Den ser også nærmere på kontrajihadismen og viser hvordan ideen om Eurabia har spredt seg. Det er nødvendig å se på vår nære historie, mener Strømmen, for å forstå hvorfor og hvordan hatet har kunnet vokse fram. Ikke minst for å kunne forklare tragedien 22. juli.

«En av de best informerte norske journalistene om fascisme og muslimhat i Europa. […] I hatets fotspor er preget av Øyvind Strømmens gode fortellergrep og unike overblikk. Han starter gjerne med egne erfaringer, blander grundig lesning med intervjuer og reportasjer, i en form for sakprosa som virker etterrettelig, med stort tilfang av kilder som kan etterprøves.» – Tom Egil Hverven, Klassekampen

«Offentligheten forandret seg etter 22. juli, og en av grunnene til det heter Øyvind Strømmen. Hans hovedpoeng er at soloterroristen Breivik ikke bare var en ensom ulv: «Han kom fra en flokk.» – Aage Storm Borchgrevink, VG

Kjøp boken: innbundet utgavepocketutgaveebok

Den sorte tråden

Da terroren rammet Norge den 22. juli hadde frilansjournalist Øyvind Strømmen allerede fulgt det høyreekstreme miljøet på internett i en årrekke. I de forvirrende dagene etter at bomba sprang, ble han stemmen som kunne sette de uforståelige handlingene i et perspektiv. Med Det mørke nettet viste han oss hvordan holdningene og hatet som kom til syne i Oslo og på Utøya 22. juli kan spores tilbake både til vår egen fortid, og til høyreekstreme partier og bevegelser over hele Europa.

I boka som har fått tittelen Den sorte tråden, følger Strømmen det høyreradikale sporet enda lenger tilbake i tid, og tilbyr et sveip gjennom det ekstreme tankegodset, fra 1920-tallets fascisme, via 1990-tallets boot-boys og fram til i dagens kontra-jihadisme.

«Tydelig verk for den som ønsker å forstå Europas høyreradikalisme. […] Dagens politikere må ha mot til å konfrontere menneskefiendtlig tankegods. Her er Strømmen forbilledlig tydelig. Han fortjener takk for en viktig bok.» – Eskil Skjeldal, Vårt Land «Den anbefales varmt til alle som ønsker å forstå ekstreme handlinger og ekstremt tankegods bedre. Men den bør helst leses i dagslys.» – Tarjei Leer-Salvesen, Fædrelandsvennen

«Velskriven, pedagogisk og svært velorientert bok, og den er ikkje minst høgaktuell.» – Jon Langdal, Klassekampen

«Bokas styrke er den detaljerte fremstillingen av ulike strømninger, fra 1800-tallets stuerene antisemittisme til dagens marginale, men høylytte kontrajihadister. Strømmen leverer solid dokumentasjon» – Ivar A. Iversen, Dagsavisen

«Strømmen har gjort et solid arbeid med å etablere en fortelling som viser den politiske voldens kontinuitet, også i Norge. Den sorte tråden er dermed et svært viktig bidrag, ikke bare til offentligheten, men også til norsk historieskriving.» – Mona Ringvej, Aftenposten

«Og Den sorte tråden innfrir. Strømmens historiske gjennomgang er på sitt beste svært grundig kildebelagt, detaljrik og lettfattelig. Forfatterens evne til å trekke tråder og se ideologiske paralleller på tvers av landegrenser, tiår og medier, er slående. Det er få andre i Norge som besitter Strømmens kombinasjon av innsikt i høyreekstremismens historie, politiske massebevegelser og radikale nettforum med journalistisk teft og iver etter å grave i det dagsaktuelle.» – Eirik Vatnøy, Minerva

Kjøp boken: innbundet utgavepocketutgaveebok

Det mørke nettet

Øyvind Strømmen (f. 1980) har i en årrekke fulgt med på høyreekstremistiske nettdebattanter, og redegjør i sin kommende bok for det ideologiske utgangspunktet for terroraksjonen, med særlig vekt på såkalt kontrajihadisme, internettradikalisering og paralleller til islamisme. Et av de mest sentrale poengene for aktørene i dette miljøet, er frykten for at deler av Europas innvandrerbefolkning i virkeligheten er agenter for en mye større og skumlere plan; et fremtidig Eurabia, der ikke-vestlige innvandrere er i flertall i Europa, og gradvis søker å erstatte vestlig sivilisasjon og kultur med muslimsk ensretting og ufrihet.

Gjennom bruk av en rekke konkrete eksempler, tegner Strømmen et sammensatt, men tydelig bilde av det anti-islamske Europa – fra konspirasjonsteoretikerne til demografipanikerne, fra forfatteren Oriana Fallaci til høyreekstreme partier som Vlaams Belang og Front National, i tillegg til en hær av islamkritiske bloggere, med norske Fjordman som en av de mest markante stemmene. Forfatteren forteller også historien om høyreekstrem terror de siste tiårene, som bomben i Oslo i 1985, brannstiftelser mot asylmottak på 1980- og 1990-tallet, og om andre typer politisk vold fra ekstremhøyre, som de to lasermennene i Sverige.

«Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være årets viktigste bok.»
– Ivar A. Iversen, Dagsavisen

 «Øyvind Strømmen ble i høst kåret til årets frilanser i Norge for sitt mangeårige gravearbeid med høyreekstreme og islamfiendtlige blogger på internett. Det er vel fortjent. Og med denne boken har han gitt oss et sterkt bidrag til den selvransakelse det norske samfunn må gjennom etter 22. juli.»
– Tarjei Skirbekk, Kulturnytt, NRK

 «For å få høyreekstremismens historiske linjer nøkternt forklart på norsk er Strømmen helt klart kilden å gå til.»
– Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

 » […] Der jeg og altfor mange andre fast ansatte journalister likevel har prioritert, eller har måttet prioritere andre tema, har frilanser Strømmen gått i dybden. Nå som temaet er på dagsordenen, er han en kyndig veiviser i det mørkeblå, svarte og brune landskapet.»
– Frank Rossavik, Morgenbladet

Kjøp boken: innbundet utgavepocketutgaveebok