Oppdateringar om det ekstreme

er eit nyhetsbrev som gjev deg oppdateringar om ulike former for ekstremisme, om konspirasjonsteoriar, om radikalisering og i blant om andre ting.

Nyhetsbrevet brevet vert skrive av Øyvind Strømmen, men inkluderer også tilrådingar til lesestoff, podcastar og anna for deg som har interesse for temaet.

Du finn det på oyvindstrommen.substack.com

Nylege utgåver

Bøker

Vil du lesa meir om bøkene mine? Klikk her.

Andre prosjekt

Livet er kjekkare om ein syslar med litt forskjellig. Her er eit par prosjekt eg jobbar med for tida:

  • rollespelsystemet Beist: eit forsøk på å laga eit enkelt og tilgjengeleg rollespelsystem på norsk, med utgangspunkt i Powered by the Apocalypse. Det kjem ei eiga nettside om dette.
  • dikt og musikkprosjektet Strømmen & Bukve, som eg jobbar på saman med min gode ven Sveinung Bukve. Det kan du følgja med på strommenbukve.no.

Kontakt

For å kome i kontakt med Øyvind Strømmen, bruk e-post oyvindstrommen@gmail.com.

Portrettfoto: Odd Mehus for Res Publica forlag.