Øyvind Strømmen

Øyvind Strømmen (f. 1980) er utdannet journalist og religionsviter. Som journalist har han særlig arbeidet med høyreekstremisme, høyreradikalisme, konspirasjonsteorier og tilgrensende tematikk.

Strømmen arbeider idag som informasjonsrådgiver, og er kommunestyre-politiker og fylkestings-representant for Miljøpartiet De Grønne.

Klikk her for mer informasjon om Øyvind Strømmen sine bøker.

Siste artiklar her:

Rasehatets fabelprosa

Dette er historien om en av de mest kjente høyreekstreme romanene, The Turner Diaries.

Siste artiklar eksternt: