Eboksingel om Moldova

I april var jeg på en reportasjereise i Moldova, og også innom utbryterrepublikken Transnistria. Det resulterte i en artikkelserie på tre artikler i Morgenbladet. I tillegg har jeg blant annet skrevet om Moldova i Minerva.

Utsikt oppover Chișinăus hovedgate Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt. I forgrunnnen ligger Piața Națiunilor Unite. Foto: Øyvind Strømmen. Under BY-NC 2.0-lisens.

Moldova er et av Europas fattigste land, og et land som sjelden omtales i norske medier overhodet. Det er også et fascinerende og på sine måter vakkert land, et land med en kompleks historie preget av stormaktsspill, og et land som også i dag slites mellom øst og vest, mellom EU og Russland. 

I etterkant av reportasjereisene har jeg slått sammen artikkelserien i Morgenbladet til en eboksingel. Jeg har dessuten oppdatert artiklene noe og tatt med litt ekstra materiale. I eboksingelen, som jeg har kalt Europas stebarn, kan du lese om: 

  • Utbryterrepublikken Transnistria: Hvordan er det å leve i et land som ikke finnes?
  • Pogromen i Chișinău i 1903, Sions Vises Protokoller og frempeket mot holocaust.
  • Korrupsjon og politikk i Moldova, og om ordførervalget som ble vunnet av en pro-europeisk kandidat som lovet kamp mot korrupsjon, for så å bli annullert. 

Eboksingelen er på rundt 25 sider, og koster i overkant av 37 kroner, ikke så langt unna prisen for en avis i løssalg. Den er også noe av et eksperiment: Finnes det interesse for journalistikk i et slikt format? 

Du kan kjøpe eboksingelen på Amazons nettsider. Den kan leses på en Kindle, eller med Kindle-programvare på en telefon, et nettbrett eller en PC.