Det mørke nettet

Fra forlagets omtale:

Øyvind Strømmen (f. 1980) har i en årrekke fulgt med på høyreekstreme nettdebattanter, og redegjør i sin bok for den ideologisk bakgrunnen for terroraksjonen 22. juli, med særlig vekt på såkalt kontrajihadisme, internettradikalisering og paralleller til islamisme. Et av de mest sentrale poengene for aktørene i dette miljøet, er frykten for at deler av Europas innvandrerbefolkning i virkeligheten er agenter for en mye større og skumlere plan; et fremtidig Eurabia, der ikke-vestlige innvandrere er i flertall i Europa, og gradvis søker å erstatte vestlig sivilisasjon og kultur med muslimsk ensretting og ufrihet.

Gjennom bruk av en rekke konkrete eksempler, tegner Strømmen et sammensatt, men tydelig bilde av det anti-islamske Europa – fra konspirasjonsteoretikerne til demografipanikerne, fra forfatteren Oriana Fallaci til høyreekstreme partier som Vlaams Belang og Front National, i tillegg til en hær av islamkritiske bloggere, med norske Fjordman som en av de mest markante stemmene. Forfatteren forteller også historien om høyreekstrem terror de siste tiårene, som bomben i Oslo i 1985, brannstiftelser mot asylmottak på 1980- og 1990-tallet, og om andre typer politisk vold fra ekstremhøyre, som de to lasermennene i Sverige.

Holdningene og hatet som kom til syne i Oslo og på Utøya 22. juli er med andre ord langt fra unike, ifølge forfatteren, og kan spores tilbake både til vår egen fortid, og til høyreekstreme partier og bevegelser over hele Europa.

Kjøp boken:

Anmeldelser:

Författaren visar med dokumenterad tydlighet att det är en fascistisk ideologi. Måltavlor är personer som verkar för att islam tillåts breda ut sig i Europa. Strømmen visar att hatet mot etablerade politiker hålls vid liv efter den 22 juli.
Smålandsposten.

Breiviks manifest var en rodebunke af henvisninger til en lang række forskellige tekster og begivenheder, der sine steder var meget svært at få til at give mening. Fra personlige betragtninger til tempelriddere, kønskamp og bombeopskrifter. Strømmen graver dybere i de mere teoretiske dele og bringer os afgjort tættere på en forståelse af terroristens ideologiske ophav.
Sebastian Gjerding, Information

Hans bok er spesielt viktig fordi den plasserer den norske høyreradikale tradisjonen i en større, europeisk tendens.
John O. Egeland (Dagbladet)

Strømmen bagatelliserer ikke trusselen fra det vi ofte kaller radikal islam, heller ikke i Norge, og står desto sterkere når han avslutningsvis anklager oss alle for å ha godtatt muslimhets og for ikke å se truslene fra motsatt kant.
Frank Rossavik (Morgenbladet)

To velskrevne, innholdsrike og utfordrende bøker om det høyreekstreme, rasistiske, voldsforherligende og intolerante jordsmonnet der Anders Behring Breivik dyrket sine ideer, ber oss åpne øynene. [om “Det mørke nettet” og Lisa Bjurwalds “Europas skam”]
Marie L. Kleve, Dagbladet.

Strømmens innsikt i høyreradikale (innenfor demokratiet) og høyreekstreme (utenfor) nettdebatter er formidlet i Klassekampen og andre medier de siste månedene. «Det mørke nettet» dokumenterer hans solide, velartikulerte kunnskap om de viktigste arenaene hvor Breivik samlet materiale til sitt manifest.  Tom Egil Hverven (Klassekampen)

Er det noe sommerens terror viste oss, er det hvor lite kunnskap det er om ytre høyre i norsk offentlighet. Strømmens bok kan rette på noe av dette, ikke minst fordi han ikke faller i den andre grøfta og stempler alt til høyre for Høyre som ekstremisme. Les den.
Arnfinn Pettersen (rådgiver i Human-Etisk Forbund, Fri Tanke)

There will be longer, better books later – also by Strømmen – but for now, this is the next step of the post-July 22 debate. Read it, or get left behind.
Bjørn Stærk (blogger)

Øyvind Strømmen ble i høst kåret til årets frilanser i Norge for sitt mangeårige gravearbeid med høyreekstreme og islamfiendtlige blogger på internett. Det er vel fortjent. Og med denne boken har han gitt oss et sterkt bidrag til den selvransakelse det norske samfunn må gjennom etter 22. juli.
Tarjei Skirbekk, nrk.no.

En ryggmargsrefleks etter å ha lest boken er at det er trist at boken ikke kom for fem år, for ti år siden. Det er tankevekkende at dette ikke er allmenn kunnskap i redaksjoner over hele landet, inkludert min egen. Det ville gjort oss våknere for hatets språk, og det ville gitt oss verktøy til stille bedre og mer kritiske spørsmål til problematisk politisk retorikk, som også finnes her til lands.
Frode Bjerkestrand, Bergens Tidende.

Etter 22. juli har det meldt seg et ubehagelig spørsmål som blir forsterket av Øyvind Strømmens bok: Hvorfor har vi ikke tatt dette hatet på større alvor?
Trygve Lundemo, Adresseavisen, 19. november 2011.

At nettopp Øyvind Strømmen, mer journalistisk enn demagogisk av temperament, var den som satt med kunnskapen om dette aspektet av nyere europeisk politisk historie, har vært heldig for norsk samfunnsdebatt etter 22. juli. “Det mørke nettet” virker riktignok noe kjapt skrevet, men man kan forstå at fristene har vært knappe. For å få høyreekstremismens historiske linjer nøkternt forklart på norsk er Strømmen helt klart kilden å gå til.
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv, 18. november 2011.

The repugnant Norwegian Øyvind Strømmen.
bloggen Tundra Tabloids.

Øyvind Strømmen could with justification be labeled a “Stalinist”.
bloggen Gates of Vienna.