Den sorte tråden

Fra forlagets omtale:
I boka som har fått tittelen Den sorte tråden, følger Strømmen det høyreradikale sporet enda lenger tilbake i tid, og tilbyr et sveip gjennom det ekstreme tankegodset, fra 1920-tallets fascisme, via 1990-tallets boot-boys og fram til i dagens kontra-jihadisme.

Kjøp boken:

Anmeldelser:

“Den anbefales varmt til alle som ønsker å forstå ekstreme handlinger og ekstremt tankegods bedre. Men den bør helst leses i dagslys.”
Tarjei Leer-Salvesen , Fædrelandsvennen

“Tydelig verk for den som ønsker å forstå Europas høyreradikalisme. […]
Dagens politikere må ha mot til å konfrontere menneskefiendtlig tankegods. Her er Strømmen forbilledlig tydelig. Han fortjener takk for en viktig bok.”
Eskil Skjeldal, Vårt Land

“velskriven, pedagogisk og svært velorientert bok, og den er ikkje minst høgaktuell.”
Jon Langdal, Klassekampen

“Bokas styrke er den detaljerte fremstillingen av ulike strømninger, fra 1800-tallets stuerene antisemittisme til dagens marginale, men høylytte kontrajihadister. Strømmen leverer solid dokumentasjon”
Ivar A. Iversen, Dagsavisen

“Strømmen har gjort et solid arbeid med å etablere en fortelling som viser den politiske voldens kontinuitet, også i Norge. Den sorte tråden er dermed et svært viktig bidrag, ikke bare til offentligheten, men også til norsk historieskriving.”
Mona Ringvej, Aftenposten

“Etterrettelig og engasjerende om politisk ekstremisme”
Ole Kallelid, Stavanger Aftenblad

“Og Den sorte tråden innfrir. Strømmens historiske gjennomgang er på sitt beste svært grundig kildebelagt, detaljrik og lettfattelig. Forfatterens evne til å trekke tråder og se ideologiske paralleller på tvers av landegrenser, tiår og medier, er slående. Det er få andre i Norge som besitter Strømmens kombinasjon av innsikt i høyreekstremismens historie, politiske massebevegelser og radikale nettforum med journalistisk teft og iver etter å grave i det dagsaktuelle.”
Eirik Vatnøy, Minerva

“Øyvind Strømmen har skrive ei interessant og nyttig bok”
Nikolai Brandal, Dag og Tid