Om en demonstrasjon i Aarhus

I helgen samles antiislamske grupper fra flere europeiske land i Aarhus. Tanken deres er nok å vise styrke, og det i en by der det flere ganger har vært voldsepisoder med både venstreradikale og høyreradikale i rollene. Men arrangementet vil avsløre to ting.

Det første er hvor små disse bevegelsene er. Det andre er at de er rammet av politisk galskap, galskap som også kan være farlig.Den danske historikeren Chris Holmsted Larsen har nemlig et rimelig gyldig poeng når han sier følgende til Politiken:

Gruppernes retorik har været meget militant fra starten. Breiviks retorik er den samme, og det var med det budskab, at han legimiterede sit terrorangreb. Grupperne har – ligesom Breivik – et verdensbillede, hvor den vestlige verden er i overlevelseskamp mod islam og den muslimske verden.

Tross tilreisende fra flere europeiske land er det imidlertid lite trolig at markeringen vil fremstå som særlig mye mer enn et miniopptog sammenlignet med den motmarkeringen som allerede har funnet sted i Aarhus, en motmarkering som ifølge borgermesteren samlet flere tusen. Facebookgruppen til muslimhatmarkeringen har 463 følgere, og politiet venter – ifølge dansk TV2 – at rundt et par hundre av dem kan komme til å faktisk møte opp. Blant dem kommer det også til å være noen nordmenn. Ifølge nettstedet vepsen.org sine kilder1 er det rundt 20 nordmenn til stede  i Aarhus i anledning den høyreekstreme demonstrasjonen.

De norske høyreekstreme organisasjonene SIAN og NDL skal begge være representerte ved sine ledere – henholdsvis Arne Tumyr og Ronny Alte. På den to timer lange talelisten får de noen minutter hver. Applausen blir trolig spak. Også på lørdag ventes en motdemonstrasjon, som trolig vil bli betydelig større. Blant motdemonstrantene er det trolig at det også vil være en del venstreradikale som gjerne søker konfrontasjon – også voldelig sådan. Dermed har dansk politi god grunn til å si som de gjør, nemlig at “vi har en situation, der kan udvikle sig til noget træls, hvis ikke vi er påpasselige”. Det kan komme til å gå på knyttnevene løs.

Hvem deler de talerstol med?
Noen blikk på de andre tillyste talerne på den antimuslimske arrangementet kan avsløre hvor ytterliggående krefter det faktisk er snakk om. En av dem heter Lars Grønbæk Larsen, og representerer det som påstås å være et “tværpolitisk netværk [ment å] fungere som samlingssted for nationaltsindede dansker”, en organisasjon kalt Vederfølner. Men Vederfølner er en organisasjon med relativt tette bånd til den eldre gruppen Dansk Front. Den danske tabloidavisen Ekstra Bladet oppsummerer:

Udadtil gør de en dyd ud af fortælle, at det er en stueren organisation, som foragter politisk vold, hooliganisme og racisme. Men indadtil åbner de gerne døren på vid gab for voldsdømte White Pride-hooligans, nazi-sympatisører og højreekstremistiske racister.

[...] Ved generalforsamlingen i marts – og senest ved et møde 20. september – deltog adskillige White Pride-hooligans med domme for vold og hærværk og medlemmer af den nynazistiske organisation DNSB (Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse).

Vederfølner er faktisk en så til de grader ytterliggående organisasjon at også Dansk Folkeparti – et av de skarpest islamfiendtlige høyreradikale partiene i Europa – reagerte slik da en av politikerne deres hadde litt for tette bånd til Vederfølner: – Vi mener, at de pågældende foreninger er for ekstreme. Og det er et synspunkt, vi har haft i alle årene, at vi ikke på nogen måder vil kædes sammen med disse foreninger.

Tumyr og Alte vet med andre ord å velge seg gode venner. En annen taler er svenske Isak Nygren, som representerer EDL-avleggeren i Sverige, Swedish Defence League. Nygren var tidligere medlem av det høyreradikale partiet Sverigedemokraterna, men meldte seg ut etter å ha stått ovenfor eksklusjon. Bakgrunnen var at han diskuterte raseblanding på et naziforum, og blant annet skrev:

Jag har inget emot om vita, det vill säga alla som har europeiskt ursprung skaffar barn emellan, men jag skulle ha det svårt att se det positiva om det blir en blandning mellan negrer, asiater etc.

En gærning fra Bulgaria
En annen taler på møtet er bulgareren Pavel Chernev, som tidligere har vært aktiv i det ytterliggående bulgarske nasjonalistpartiet Ataka – et parti med en partileder som har forfektet uforfalsket jødehat. Chernev pleier også omgang med serbiske tsjetniker (se også wikipedia). Stort drøyere er det vanskelig å bli, men dette er altså en av mennene Arne Tumyr – som til stadighet påstår at SIAN har ingenting med høyreekstremisme å gjøre – skal dele podium med.

“Landsforræderen” Siv Jensen
Det er forsåvidt lite nytt. Tidligere har Tumyr samarbeidet med Øyvind Heian og hans parti Norgespatriotene, et parti som blant annet markerte seg med å lage etterlystplakater av Siv Jensen, der de beskyldte Frp-lederen for “landsforræderi, terror, folkemord og andre forbrytelser mot menneskeheten”. Partiet fremstilte dessuten Fremskrittspartiet som “de fremste pestsprederne av islam”.

Hvor store er de høyreekstreme?
Norske journalister som tar kontakt med meg er ofte mest interesserte i å finne ut hvor store disse miljøene er i Norge. Svaret er at de er ytterst marginale. I tillegg til å være høyreekstreme kan NDL vanskelig omtales som noe annet enn en dårlig vits; den største folkemengden de har klart å mobilisere er  “et titalls personer” i forbindelse med en motdemonstrasjon rettet mot ytterliggående islamister i Oslo. De forsvant fort, og gikk på pub istedenfor.

SIAN er på sin side noe større. Idag nekter de å si noe om medlemstall, trolig fordi medlemsveksten de skryter på seg ville fremstå som ganske patetisk. I en søknad til Lotteritilsynet fra 2010 – SIAN prøvde den gangen å bli godkjent som en lotteriverdig organisasjon som drev med et samfunnsnyttig formål – fremgår det imidlertid at organisasjonen da hadde 297 medlemmer. Det er ikke akkurat en folkebevegelse, og SIAN har heller ikke lykkes i å samle mange mennesker til deres arrangementer. Arne Tumyr og hans like har heldigvis et begrenset publikum i Norge.

Geriljakrig
Kan de likevel være farlige? SIAN i seg selv er neppe det. Organisasjonen slutter ikke opp under voldelige metoder, og har en demokratisk gjennomslagskraft lik null. Slik sett er de ingen trussel.

Problemet er at ideene SIAN forsøker å spre – som på mange områder ligner sterkt på tankegodset Anders Behring Breivik legitimerte sine terrorangrep med – har et åpenbart voldspotensiale. Denne tenkningen har inspirert mord i Norge også tidligere. Det såkalte Heimdal-drapet ble begått av en mann som var strafferettslig utilregnelig (psykotisk), men som hadde vært innom noen av de samme nettstedene som Breivik, hadde tilsvarende oppfatninger om islam og muslimer og også delte hans analyser av borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia; han anså altså de radikale serbiske nasjonalistene som helter i en krig mot islam. Mahmed Jamal Shirwac ble drept fordi han var muslim.

Og det er ikke vanskelig å finne eksempler på voldsromantikk rundt SIAN. Her er en kommentar på deres facebooksider fra noen uker tilbake:


Faren i dette ligger ikke i at den aktuelle kommentarskribenten – en noe eldre kar bosatt i Thailand – kan finne på å gjøre alvor av “metoden” han foreskriver. Dette lukter av billig Singha. Problemet er at enkeltpersoner og sågar grupper av enkeltpersoner kan konkludere med at vold som politisk metode er både nødvendig og påkrevet, med utgangspunkt i ideologiske forestillinger som forteller at Europa er under okkupasjon og at politikerne våre er forrædere.

Et annet faremoment ligger i det jeg i Det mørke nettet omtaler som banalisering av høyreekstremt tankegods, nemlig i at deler av de konspirasjonsteoriene og ideene grupper som SIAN og NDL forfekter plukkes opp av mer seriøse og mer etablerte aktører, også langt utenfor de høyreradikale partiene som har plukket opp mye av dette (som Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid i Nederland, eller for den del Vlaams Belang i Belgia). Slik kan ekstreme ideer bevege seg innover mot det politisk sentrum, og i verste fall føre til konkrete politiske endringer.

Det er å håpe at demonstrasjonen i Aarhus fører til det motsatte. Nemlig avsky.

Fotnote:

 1. Vepsen.org vil publisere en artikkel i etterkant, men har videreformidlet tallet til undertegnede, og gitt meg tillatelse til å gjengi det også her

44 thoughts on “Om en demonstrasjon i Aarhus

 1. Potato-potato

  Tv2 brukte betegnelsen antiislamister og antirasister. Hvorfor ikke kalle antirasistene, venstreekstreme?

  • Noen av dem som laget bråk – og dermed ødela for det som kunne vært en god antirasistisk markering – er definitivt tilhørende i kategorien jeg ville kalle venstreekstreme.

 2. Den selvutnevnte “eksperten” på både det ene og det andre er ute igjen med sine selvhøytidelige, selvrettferdige “analyser”, ser jeg?
  “Det er å håpe at demonstrasjonen i Aarhus fører til det motsatte. Nemlig avsky”
  Vel, nu i efterhånd, for å begynne litt pompøst, så spørs det hvem man burde avsky, for å si det sånn (og kanskje jeg først da burde poengtere at jeg ikke har noen som helst tilknytning til NDL eller SIAN eller en hvilken som helst organisasjon). Men jeg har sett TV-bildene, også fra danske kanaler (der man viste mer enn det som flimret over norske TV-skjermer), og det er jo ingen tvil om hvem bråkmakerne i denne hendelsen var. Disse som du så lettvint stempler som “høyreekstreme” sto der, temmelig så passive, inntil bermen av venstreraddiser og muslimer (oj, unnskyld, “våre nye landsmenn”) stormet den lille demonstrasjonen med flasker og brostein. Disse “høyreekstremistene”, som du kaller dem, var i alle henseende ofrene i denne kollisjonen med voldskåte sosialklienter, slasker og berme, høye på sin egen selvrettferdighet og selverklærte moralske overlegenhet. At disse NDL-og SIAN-folka liksom skulle være “høyreekstremister” er forresten en fullstendig meningsløs påstand; “Defense league”-organisasjonene, SIAN o.l. er ikke farlige, hemmelige “høyreekstreme” organisasjoner, med våpentrening og langsiktige planer om vold og terror. SIAN, f.eks., består for det meste av gamlinger. Jeg kan ikke helt se for meg en gjeng pensjonister, på dagstur fra pleiehjemmet, vaklende ustøe rundt i skauen bak gåstolene sine og med rifler på ryggen. Det inntrykket jeg har av dem er at de bare er en broket samling av folk fra alle samfunnslag, kanskje fortrinnsvis de lavere, og de er bekymra for framtida. Og etter å ha sett en rekke demonstrasjoner satt i gang av islamister i de skandinaviske landene i det siste, samt den generelle samfunnsutviklinga, med de anslag over befolkningsutviklinga som man nå har fått bekrefta selv fra SSB; hvem er ikke det?. Jeg vil tippe godt over halv den norske befolkninga ser med bekymring på muslimsk innvandring. Og særlig da med tanke på at du liksom skal være den store “konspirasjonsteori-jegeren” er det helt ufattelig at du selv presterer å skissere opp dette europeiske “høyreekstremistiske nettverket”, et nettverk som overhode ikke eksisterer. Påstanden om at disse folka er “høyreekstremister” er også en påstand som i aller høyeste grad uthuler betydningen av begrepet, slik begrep som “fremmedfiendtlig” og “rasist” har blitt uthult, misbrukt, nullifisert av alle disse på venstresida som reiser bust så snart noen såvidt våger å kritisere muslimske sedvaner som ikke har noe som helst i et vestlig, sivilisert samfunn å gjøre – hvilket er et overgrep mot BEGREPET i seg selv, da rasismebegrepet i aller høyeste grad hadde et viktig innhold og en betydning en gang i tiden, bare tjue-tredve år tilbake – og ikke minst med tanke på at REELL rasisme, hat mot mennesker basert på etnisk bakgrunn – fremdeles, og i aller høyeste grad, er en realitet. Likevel klarer du så fullstendig å mistolke det som skjedde i den lille danske byen, den dagen. Men i “det godes sak” (slik de selv definerer det) er det åpenbart ingen grenser for hvilken oppførsel man kan utvise, bare man akkompagnerer den delvis forfyllede flaskekastinga, ruteknusinga, og generelt atale oppførsel med et “ingen rasister i våre gater”-kamprop.
  Det pekuliære er jo at du, selv ETTER at demonstrasjonen, og de dyriske reaksjonene på den, forlengst er over, presterer å publisere noe slikt som dette.
  Latterlig.

  • Hei Moskus,

   som du ville ha sett om du faktisk leste artikkelen før du begynte å skrive, har jeg ovenfor fortalt om bakgrunnen til noen av talerne på DDLs demonstrasjon. Disse bakgrunnene taler – bokstavelig talt – for seg selv. Har du presentert noe annet? Nei. Har du presentert motargumenter? Nei.

   Hvis du hadde lest artikkelen, ville du også se jeg ikke anser SIAN som en trussel i seg selv, det er en latterlig liten organisasjon, og det er en tannløs gjeng. Problemet er ideene SIAN og tilsvarende organisasjoner forfekter, ideer som kan inspirere til politisk vold, og som også beviselig har gjort det. Og slike ideer er faktisk ikke avhengig av stor utbredelse i antall for å representere en fare; noe europeisk terrorhistorie demonstrerer svært tydelig. I Norge har vi i løpet av de siste årene to ganger sett mordere drevet av dette tankegodset; først Heimdal-drapet, så 22. juli. At du velger naiviteten, i en eller annen misforstått sympati mot noe du feilaktig tror er islamkritikk, ja, det får være ditt problem.

   I andre land har man sett det samme. Bakgrunnen for dette voldspotensialet er selvsagt at ideene er basert på konspiratoriske forestillinger der myndighetene er forrædere og står i ledtog med en invasjonsstyrke; de er quislinger, de er landssvikere, og som det het på en plakat som ble hengt opp i Bergen her om dagen, nå kommer snart borgerkrigen. Dette er gode eksempler på ekstreme ideer. Så spørs det om du ikke bør legge ut på jakt etter gangsynet du tydeligvis har mistet.

   Min artikkel ble for øvrig skrevet og publisert før demonstrasjonen i Aarhus, men siden du tydeligvis ikke har lest den, har du visst heller ikke fått med deg datoen den ble publisert. Jeg skal hjelpe deg på vei: fredag er dagen før lørdag. Du har tydeligvis heller ikke fått med deg at jeg regnet med at det ville være venstreradikale gjerne søker konfrontasjon – også voldelig sådan – blant demonstrantene. Dette advarte jeg også mot i Dagbladet før helgen: – Vi vet at høyreekstreme demonstrasjoner mobiliserer radikale antirasister og anarkister. Derfor kan vi fort se at det blir sammenstøt, det har jeg vært bekymra for lenge.

   Men du kan jo se bort fra slike detaljer som hva folk faktisk skriver før du kritiserer dem, ikke sant? Du fikk jo lirt av deg? Jeg er for øvrig journalist, og har aldri kalt meg selv ekspert; tvert imot har jeg protestert på benevnelsen mange ganger. Det jeg har gjort er nemlig ikke annet enn grunnleggende journalistisk arbeid. Men du gjør ditt for stråmannifiseringen av norsk debatt, moskus, det skal du ha. Måtte ditt hjerte svulme av stolthet.

 3. Så var det særdeles trist at det ble voldelige sammenstøt og spesielt siden det var de venstreorienterte som slo først….. Det hadde liksom gitt meg mer tro på venstresiden om de hadde latt være å bruke voldelige midler. Det er noe jeg iallefall pleier å forbinde med snauskaller og andre høyrevridde idioter. Men denne gangen slo venstresiden det første slaget….

  • @TJ: Jeg er i utgangspunktet skeptisk til å sammenligne med nazistenes jødehat, da man da uunngåelig maner fra spøkelset fra massemordet, holocaust. Dette massemordet antok så gigantiske proporsjoner at jødehat også i etterkant først og fremst har blitt knyttet til nazismen, som om det var en slags nazistisk oppfinnelse.

   I realiteten var nazismens jødehat en ekstremutgave av et langt bredere politisert jødehat som her til lands fant veien langt inn i avisspaltene, ikke minst i bondebevegelsens aviser – f.eks. Nationen. Noe av dette jødehatet har paralleller til dagens muslimhat – i blant nesten ord for ord – men da snakker man om muslimhat slik det kommer til uttrykk hos ytterliggående grupper; i 1930-årene var det langt verre enn som så. Samtidig er det vesentlig å huske på at 1930-årene på svært mange måter var en annen politisk virkelighet; Arbeiderpartiet hadde vært et uttalt Moskva-vennlig parti ikke mange årene tidligere, frykten for en kommunistisk maktovertagelse var ikke uvanlig og knappest helt ubegrunnet. Jødehatet ble i Norge kombinert med denne frykten for bolsjevismen, samtidig som jødene ble forbundet med internasjonal storkapital. Det finnes en viss gjenklang av dette i de mest outrerte formene for muslimhat i dag, men det er ikke akkurat “hverdagsrasisme” man snakker om da.

   Ang. de ulike gruppene som var aktive i den norske motstandskampen under krigen er nok ikke dette et felt jeg kjenner særlig godt.

 4. “Vold som politisk metode”

  Jeg fulgte danske medier tett hele ettermiddagen og kvelden, mens demonstrasjonene i Aarhus pågikk, og uansett hva Strømmen ønsker å forlede (villede) sine lesere til å tro : jeg så med mine egne øyne og leste med mine egne øyne HVEM som bedrev vold som politisk metode. Det var ikke DDL, NDL, SIAN eller Kjersti Margrethe Gilje, nestleder hos Kristent Samlingsparti. Ingen steder er det dokumentasjon på at hun kastet brostener eller flasker

  De som hyler og skriker om at ANDRE er ekstreme virker på meg å selv være de mest ekstreme

  • @Kjetil:

   At venstreradikale og venstreekstreme tar i bruk vold som politisk metode er intet nytt under solen; tvert imot er det rikelig med eksempler på dette, og venstreekstrem terror utgjør en betydelig del av europeisk terrorhistorie de siste tiårene. Det betyr selvsagt ikke at EDL – som var blant de representerte – ikke benytter seg av vold. De har de gjort ved en rekke anledninger, selv om ledelsen bruker nettverksoppbygningen til å toe sine hender.

   Det betyr heller ikke at ideologien de forfekter ikke resulterer i og for den del legger opp til politisk motivert vold. At du velger naivitet ovenfor høyreekstreme fordi du har fått øye på flaskekastere, er ditt problem. Ikke mitt.

 5. Takk for svar.Årsaken til at jeg bruker de filmen som et et eksempel er at man fremstiller forannevte grupper som åtseldyr og lignende.Ja men man gjør jo det samme med muslimer,nemlig å slå de i sammen med venstresida alt fra SV til RØDT.Når det gjelder nasismen som ideologi er jo raserenhet og nasjonalromantisme som er bærebjelken i den.Man begynte jo efterhvert å sortere ut hvlke som skulle få æren av å få kalle seg renraset Tysk borger.Hva synes du om bruken av uttrykket antisemitt?Er ikke andre enn jøder?Når det gjelder Holocaust er det jo merkelig at det synes som om det var kun jødene som ble forsøkt utryddet.Er man ikke på vakt kan det jo skje igjen.To av karene i nevnte motstandbevegelser var naboene mine.Er antirasist og den første boken min bestefar leste for meg var Onkel Toms Hytte.T J

  • Antisemittisme er en term som i utgangspunktet ble skapt av jødehatere for å gi jødehat et vitenskaplig skjær. Personlig foretrekker jeg å kalle en spade for en spade og jødehat for jødehat.

   Jeg ser ingen grunn til å utvide begrepet antisemittisme til å omfatte hat mot andre folkeslag med semittiske språk, det være seg arabere eller maltesere, og er nok noe kritisk til en slik tilnærming. Hvorfor? Fordi den også har blitt brukt til å dekke over jødehat i den arabiske verden. Muslimhat omtaler jeg som muslimhat.

   Det tredje rikets hat rettet seg mot flere enn jødene, men massedrapet mot jødene hadde en industriell karakter som var spesielt også i nazismens drapskampanjer. Samtidig: det har de siste årene kommet en god del litteratur som viser omfanget av utryddelseskampanjene rettet mot sigøynere, homofile, osv. Og å lese om Porrajmos burde vekke ettertanke i en tid da sigøynerne stadig utsettes for mye elendighet, i noen land mens myndighetene ser gjennom fingrene på det, eller endatil bidrar.

 6. Jeg har fulgt med på nettsidene til blant annet SIAN og NDL i et par-tre år, og jeg har lagt merke til at spesielt SIAN ser ut til å benytte en stadig mer aggressiv retorikk i perioden etter 22. juli. Noe som kan være et tegn på at de er i ferd med og radikaliseres ytterlige. Hvilke tanker gjør du deg om dette?

  Jeg har forresten lest boken din og synes for så vidt at den var en forholdsvis grei bok, men savnet mer om blant annet strukturen til de høyreekstreme miljøene og hvordan de norske miljøene har utviklet seg i løpet av det siste tiåret. Men kanskje dette bare er et resultat av den sosiologiske bakgrunnen min?

  • Det er visse tegn til at enkelte tar i bruk drøyere språkbruk, SIANs fiktive intervju med en oppdiktet gjerningsmann og snakk om å vaske den allahinfiserte hjerne med salmiakk er et eksempel, snakk om borgerkrig et annet. Samtidig er det også slik at en del får opp øynene for hva slags vanvidd de har vært med på, så en generell trend vet jeg ikke om man kan peke på.

   Ang. boken så er den jo kort og det er mye jeg ikke har funnet plass til eller har hatt tid til, men jeg arbeider nå med en lengre bok om norsk høyreekstremisme i historisk sammenheng. Satser på å dekke både nittitallet og det siste tiåret grundigere.

   • Jeg ser frem til boken ettersom det ikke finnes så veldig mye litteratur om dette i Norge.

    Ellers leste jeg også den fiktive artikkelen, og det som etter min mening var det mest sjokkerende var det store antallet kommentarer som tilsynelatende trodde at dette var virkelig.

 7. Flott Artikkel Øyvind, det virker ikke som om det er mange som våger å tale disse idiotene imot med harde fakta lenger. Det virker som om flesteparten av disse “hvite ridderne” her konstant glemmer at av alle folkeslag som har drevet vold mot Norge og Nordmenn, så har vi en lang liste med Svensker, Dansker, Russere, Tyskere osv. Mens vi fremdeles har til gode å bli angrepet av et land eller folk fra lenger sør enn Colosseum. Om man ikke regner med den “opprinnelige” folke innvandringen… PS. Eugenikk var et blindspor eller? ;-) 4 % kompis, 4%…

   • Nei da, det var ikke noe spørsmål og det var ikke rettet mot deg, jeg bare humrer som alltid av at en av de “faktiske” Nazistenes hovedoppgaver var å bevise den ariske rases overlegenhet via “Eugenikk”, noe som ironisk nok etterhvert førte til at deres genetiske “underlegenhet” (Jeg vil annta at det er det Mengele ville kalt det) ble påvist istedet.

    Jeg refererer da altså til det at moderne genetikk ikke bare har konstatert at Sentral Afrikanere altså er de mest “Renrasede Homo Sapiens” i tillegg til at alle bevis peker på at Europeere og Asiater har minst 4% neandertaler i seg (Vel dere er mer hårete da). Ikke at det har noe å si for meg, da jeg er smart nok til å forstå hvordan genetiske flaskehalser oppstår, og vet at vi må alle “chippe inn litt”.

    Jeg bare sier jeg humrer litt hver gang en av disse “wannabefuhrerne” prøver å kalle andre folkeslag primitive. (Ugh ugh, ild bra ugh ugh)

  • «Harde fakta» og «billege poeng» er ikkje synonym.

   Harde fakta handlar om talet 100:

   1. Skular i Oslo som har cirka 100% innvandrar-elevar.
   2. Eller 100 millionar årleg for å hindra at jenter under 25%
   vert gravide http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10072946

   Javisst har staten ein ideologi. Ein politisk korrekt molbu-ideologi: Han vil dela ut prevensjon til norske kvinner — av einkvar hudfarge. Samstundes treng me nokon til å driva helsestellet for oss når me vert gamle — og difor meiner staten at me treng innvandring.

   Det har aldri vore presentert tal som viser kor mange fleire barn — av ulike etnisitetar (men flest norske) det kunne vore i Oslo-skulen, dersom ikkje etnisk norske nordmenn (les: norske kvinner og deira nærståande) hadde internalisert den politisk korrekte haldninga om at abort  — i verdas rikaste land — er noko som må til.

   I staden har me eit Helsedirektorat som meiner det er rett å viktig å arbeida for

   * forbod mot omskjering av gutar (muslimar og jødar)
   * 100 millionar til prevensjon
   * forbod mot religiøse fastlækjarar som ikkje vil utføra abort.

   Det å minka kraftigt på innvandringa hadde fyrst fremst gjort at innbyggjarane i Noreg hadde kome i kontakt med seg sjølv — at me hadde vorte tvunge til å taka tak i vår eigen svikt.

   • “Det å minka kraftigt på innvandringa hadde fyrst fremst gjort at innbyggjarane i Noreg hadde kome i kontakt med seg sjølv — at me hadde vorte tvunge til å taka tak i vår eigen svikt.”

    … Hæ? Oppfordrer du til Innavl og avstengning ala Nord Korea eller?
    … Hæ? Fordumming kaller jeg det. Det er flere problemer med innvandring til Oslo, men vi har hatt Høyre styre i denne byen i rundt tjue år nå og la oss bare si det slik at det tilfeldigvis bare har blitt bygd asylmottak på den siden av byen bystyret ikke bor på. Gjett hvilken? Det finnes mye du kan skylde på innvandrere for og det finnes mange nyanser i denne debatten, men den såkalte “ghettofiseringen” av østkanten er verken så ille som dere utenforstående som knapt har sett en utlending skal ha det til, eller irreversibelt for den saks skyld. Det som derimot er et problem er den økonomiske segregeringen som pågår, og som bystyret er mer eller mindre eneansvarlig for.

   • PS. “Harde fakta handlar om talet 100?… Igjen … Hæ? Hvis du tar et svale stup fra ti meteren ned i et tomt basseng, så vil jeg hardnakka påstå at du vil få vondt. Det er også et “hardt fakta”, hva det har med tallet hundre å gjøre får nok du opplyse meg om(Krysser fingrene for at du nå ikke sitter og teller desimeter).

 8. Det er – takk til VG som linket til meg og sørget for en fjøslykt i høstnatta – et par til som forsøker seg med stråmenn, stråmenn og atter stråmenn.

  Det gidder jeg faktisk ikke å bruke tid på. Vil du kommentere her, i min stue, så får du ta utgangspunkt i hva jeg faktisk skriver istedenfor å dikte opp en eventyrfigur å argumentere imot. Stråmennene kan du ta med et annet sted. Hils Espen Askeladd, trollene og Kjerringa med kjeppen fra meg der ute i eventyrland.

  Og dersom du lurer på hva jeg mener om ideen om “fysisk konfrontasjon” som eksisterer hos bråkmakere som de “autonome” som gikk løs på politiet i Aarhus, så les her: http://oyvindstrommen.be/2012/03/14/nynazistar-stalinistar-og-resten-av-oss/

  En dag er jeg visstnok skapnazist, en dag sionist, en dag er jeg stalinist, eller bare et venstresidefjols hos de mildere stemte. Men jeg setter pris på det. Når jeg får kjeft fra ytterliggående stemmert på flere kanter, har jeg gjort jobben min.

 9. Øyvind Strømmen. Jeg er ofte uenig med deg i hvordan du ofte tar med deg islam-kritikere i din demonisering av nynazister og den slags.

  I forhold til f. eks EDL. Hvordan ville du sett for deg at en grasrot-organisasjon som ikke har noen politisk platform skulle ha fremstått i en demonstrasjon. Er ikke en slik organisasjon uansett hvor redelig den ønsker å være dømt til å tiltrekke seg pøblete rasister og bråkmakere og dessuten havne i den høyreekstrem båsen islamkritikere ofte havner i.

  Hvis man ofte ser på plaketene som EDL bruker så står det f.eks “Sharia discriminates against women” Jeg regner med at du også kan stille deg bak det budskapet.

  Hva mener du f. eks EDL kan gjøre for å fremme et rasjonelt anti-islamistisk budskap uten å mane til hat slik du ser det?

  • Se mitt svar til din andre kommentar. EDL er ikke islamkritikere, de er en hooligansgruppe som forfekter hat og som gjentatte ganger har tatt i bruk vold som metode. De tiltrekker seg rasistbøller fordi de -er- rasistbøller.

   Å kalle dem islamkritikere er en fornærmelse mot islamkritikere, og den fornærmelsen er det du – ikke jeg – som begår. Ønsker du rasjonell islamkritikk? Meld deg inn i Human-Etisk Forbund.

   • Jeg har i hele mitt liv stemt RV/Rødt og SV. Jeg ble utmeldt av statskirken så fort jeg selv kunne bestemme det og har siden vært medlem i Humanetisk forbund.

    Jeg har stor sympati for SIAN, fordi Humanetisk forbund ikke tar opp kampen mot Islam. Tvert i mot, så har Lars Gule, tidligere leder for humanetisk forbund bygget opp Høyskolen i Oslo til å bli et islamistreir med kjønnsdelte møter. Selv har han blitt pågrepet i å smugle en bombe som han skulle levere til muslimer. (Wikipedia og diverse aviser).

    Når jeg nå ser att islams kvinnesyn, straffelov, holdning til religiøse minoriteter og slaveri er så langt i fra mitt sosialistiske grunnsyn som det er mulig å komme, blir jeg på plutselig på magisk vis til en høyreekstremist?

    Hvordan kan det ha seg at jeg blir en ekstemist om jeg melder meg inn i SIAN, mens bombemannen Lars Gule brukes som en overdommer når det gjelder hvem som er ekstremister? Burde ikke han heller vært utelatt fra enhver seriøs debatt om ekstremisme, som en av de få i Norge som har vært villig til å drepe uskyldige for sin mening?

    SIAN utøver den hardt tiltrengte islamkritikk som humanetisk forbund ikke tør ta. Istedenfor hamrer humanetisk forbund løs på det jeg snart vil si må være verneverdige rester av kristennorge. I motsetning til i min barndom har kristennorge så og si ingen makt.

    Det er helt ufarlig i dag å stå på en stand for å bekjempe kristendommen, men det er med helsen som innsats en kan komme med selv dem minste krittikk av Islam på åpen gate.

    For meg er det natulirlig å nå begynne å støtte SIAN, for å bevare det samfunnet som i dag ligger nærmest mine sosialisteiske idealer.

    Dermed er jeg blitt en høyreekstremist :)

    Det riktige er å kalle meg en antiislamistisk aktivist, mens de som bruker vold er venstre/høyre-ekstremister og jihadister.

    • @Helge:

     Hvis du er villig til å samarbeide og støtte hatefulle konspirasjonsteoretikere fordi du innbiller deg at de driver med “islamkritikk”, så gjør det deg ikke nødvendigvis til en høyreekstremist, nei. Det gjør deg til det som på godt norsk kalles en tosk.

     Dersom dine “sosialistiske idealer” går ut på å hevde at alle muslimer må mistenkes for løgn – alltid – eller på at det foregår en hemmelig maktovertagelse der muslimer står i ledetog med våre egne myndigheter, eller på at ledende politikere er landsforrædere, og på at din politiske hovedfiende er “de unasjonale”, ja, da er dine påståtte sympatier med kommunistene i Rødt ikke særlig troverdige.

     Når det gjelder Lars Gule, tror jeg du får ta det opp med han selv. Jeg er ikke Lars Gule, kan ikke svare for Lars Gule, er ofte uenig med Lars Gule og oppfatter ikke Lars Gule som noen “overdommer”. At han er et yndet hatobjekt for en del selverklærte “islamkritikere” – av typen som tydeligvis ikke har lest hans islamkritiske bok Islam og det moderne – eller ikke har fulgt med på hans kritikk av grupper som IslamNET har jeg registrert. Det er heller pussig. Men det røper kanskje at det ikke er islamkritikken som er det viktige for en del av de selverklærte islamkritikerne.

 10. Ordet høyreekstrem impliserer at de som er på høyresiden i norsk politikk er moderate fascister, nazister og det som verre er. Vær så snill å slutt med denne hersketeknikken.

  • Nei, ordet høyreekstremisme impliserer ikke det, like lite som det å kalle RAF eller Blekingegadebanden venstreekstreme impliserer at Arbeiderpartiet er moderat stalinistisk. Ordet høyre skriver seg her ikke til den moderne bruken av ordet knyttet til økonomisk politikk; og det er svært, svært få som misforstår ordet slik, med mindre de konkret ønsker å misforstå det, slik du gjør. Når det er sagt er det et viktig forbehold: i økonomisk politikk ligger en del høyreradikale partier til venstre, og det samme gjør en del høyreekstreme bevegelser – i den grad de siste bryr seg om økonomisk politikk i det hele.

 11. En ting til Øyvind.

  Jeg er en av de som du sikkert forakter intenst til fråden står om munnen på deg :) Men, jeg er brukt 11 år av mitt liv på og bruke store deler av min fritid på alle former for ekstremisme, spesielt mener jeg at den mest truende er den islamistiske. Du har sikkert nå allerede dannet deg et bilde av meg og plassert meg i den bolken med merkelappen nazist/rasist/høyreekstrem.

  Mitt argument er følgende. Islamistisk terror i form av folkemord og eller kulturellterror (“snikislamisering”) er det jeg mener er det som skaper mest rasjonell bekymring i våre dager, relativt til nazisme og annen ekstremisme.

  Jeg kan ikke se noe steder hvor du angriper den islamistiske ekstremismen i like stor grad, eller angriper hatspredere som Yusef Al Qaradawi som snakker om gassing av jøder og påvirker millioner av muslimer med sin eder og galle. Ei heller ser jeg at du kritiserer radikalisering av norsk ungdom på sider som IslamNet og eller er opptatt av hvordan subsidierte imamer fra Saudi Arabia får spre hat mot vesten i moskeene.

  Er du ikke enig i at det er viktig å være ærlig nok mot seg selv at man tar inn over seg samtlige fakta i terrorens verden og skriver om alle aspekter?

  Et annet spørsmål. Klarer du også og se forskjellen på å være motstander av islam og motstander av muslimer? Jeg er selv motstander av islam etter å ha lest Koranen og hadith flere ganger i flere variasjoner, men jeg har ingenting i mot muslimer likeså. Jeg mener det er like dumt å være motstandere av tyskere kun pågrunn av nazismen.

  Grunnen til at jeg spør om dette er at jeg har et inntrykk av du ofte demoniserer mennesker som kun ønsker å kritisere islam og iherdig gjør distinktsjonen mellom islam som objekt og muslimer som mennesker.

  Vil du da også påstå at det er såkaldt høyreekstremt å kritisere kristendommen, eller buddhismen og være negativt til disse religionene? Eller er det faktisk slik som jeg har begynt å tro at det er at islam er en egen kategori for seg selv der kritikk skal kriminaliseres. Dette er jo i god tråd med at islam er den eneste religionenen per dags dato hvor det er utløses dødsstraff mot personer som enten brenner skriftene eller fornærmer profeten.

  Håper på svar.

  • Jeg skiller skarpt mellom islamkritikk og høyreekstremisme, har alltid gjort det og kommer til å fortsette å gjøre det. Det er det to grunner til: folk som forfekter muslimhat og konspirasjonsteorier skal ikke få slippe unna med å kalle seg islamkritikere, de er ikke det; folk som driver med islamkritikk skal heller ikke belastes med hva grupper som SIAN eller NDL eller EDL gjør eller mener.

   Dessverre ser det ut for at et mindre antall selverklærte islamkritikere har større problemer med å se forskjell enn det jeg har.

   Jeg er ellers en av få norske journalister som har skrevet noe særlig om wahhabisme som ideologi, se: http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7818

   Jeg har også vært intervjuet på TV om radikal islamisme, og er faktisk opptatt av politisk ekstremisme generelt. Jeg deler sågar PSTs vurdering av at radikal islamisme er den største trusselen i dagens Norge, men jeg har i årevis advart mot et ensidig fokus. Det er en kritikk som heldigvis ikke rammer PST, som tar høyreekstremismen alvorlig.

   Din innvending er derfor litt vanskelig å ta seriøst, da du slett ikke forholder deg til hva jeg mener. IslamNET anser jeg f.eks. for å være en reaksjonær, antidemokratisk gruppe som bidrar til radikalisering og som kan fungere som en gatewayorganisasjon til politisk vold. Og Louiza Louhibis kamp er også min kamp, vi kjemper sammen mot politisk galskap.

   Når det er sagt: det finnes både god og dårlig islamkritikk, og ideen om snikislamisering er et eksempel på dårlig og politisert islamkritikk som ikke har rot i virkeligheten. Den finnes ikke, Norge er ikke i ferd med å snikislamiseres. Det er også heller dumt å angripe religionen islam når man ønsker å angripe visse fortolkninger av den, da mister man viktige muslimske allierte i kampen mot f.eks. kvinneundertrykking.

   • Bra at du kan skille mellom dette. Det er det mange som ikke gjør. Alikevel så har jeg igjen å se seriøse personer som forfekter muslimhat, og selv blir jeg stadig feilaktig tildelt meninger som enkelte mener er muslimhat, uansett hvor mye jeg demonstrerer det motsatte. Så forstå min frustrasjon.

    Når det gjelder konspirasjonsteorier så regner jeg med at det første du tenker på er Eurabia teorien. Det bør ikke neglisjeres at de som forteller åpentlyst mest om denne teorien er islamistene selv. Er det ikke da mer riktig å kritisere islamistene i det Muslimske Brorskap for å dette, enn å anklage de som siterer disse for konspirasjonsteoretikere.

    Hvem er det så som definerer hva som er korrekt islamkritikk og hva som ikke er det? Er Douglas Murray en godkjent islamkritiker? Er Wafa Sultan det? Er Ayaan Hirsi Ali det? Er Robert Spencer det? Er Christopher Hitchens det?

    Hvor går linjen? Det er også underlig syns jeg at i Europa så er det ofte venstresiden og media som skal definere hva slags regler som gjelder for debatten. Venstresiden setter oftere premissene for hva som er ekstremt, og hvor grensen går mellom hat og kritikk. Hvorfor har venstresiden monopol på sette premisser for hva som er “ren” og “uren” kritikk?

    Det er syns at du ikke ønsker å ta meg seriøst. Min vurdering er basert på hva jeg har lest av hva du har skrevet.

    Er det ikke en form for snikislamisering at vi i hele tatt er nødt til ha denne debatten. Hvorfor er det slik at vi ikke diskuterer hva som er redelig kritikk av kristdommen?

    Vi kan jo kalle det hva vi vil. Men jeg mener f. eks innføring av kjønnsdelt svømmeundervisning i respekt av muslimer tro er en islamisering, bønnerom på skoler er en islamisering, eventuell hijab i politiet er en islamisering, fjerning av bilder av griser på sykehus er en islamisering.

    Når flertallet må vike for minoriteters religiøse særkrav så begynner man å havne på ville veier.

    Du svarte forresten ikke på hvordan en seriøs, grasrot organisasjon som er anti-islamistisk kan dannes i Norge uten å bli satt i bås med nynazister og rasister.

    • @Tor-Andre: Problemet er at du ber om å ikke bli tatt seriøst. Du går høyt på banen, og hevder at jeg ikke bryr meg om islamsk ekstremisme. Det er selvsagt en bløff, og dersom du ikke visste det på forhånd, burde du kunne ha tenkt deg frem til det. Men neida, du slår deg rett på et av standardrefrengene når den radikale høyresiden kritiseres: “Hvorfor skriver du ikke om islamisme?”. Vel, faktum er at jeg har skrevet ganske mye om radikal islamisme, og at jeg også har skrevet inngående om wahhabisme.

     Videre forsøkte du å insinuere at jeg på en eller annen måte ikke er opptatt av “alle aspekter” i terrorens verden, mens realiteten er at jeg i årevis har fremhevet at når man skal snakke om de formene for terrortrusler som eksisterer er nødt til å se til flere kanter. Du kaster deg altså inn i debatten basert på stråmenn, stråmenn og atter stråmenn, og forholder deg til en motdebattant som om han skulle være en pappfigur.

     Venstresiden har ikke monopol på noe som helst; noe av den skarpeste kritikken av muslimhat her til lands har kommet fra partiet Høyre. Når det gjelder kritikk mot noen av deltagerne på demonstrasjonen SIAN og NDL reiste til, har den sågar kommet fra Dansk Folkeparti. Det er ikke bare Enhedslisten eller SF som omtaler Vederfølner som ekstremt; det gjør altså også DF. Den norske debatten styres ikke av venstresiden, domineres ikke av venstresiden og defineres ikke av venstresiden, med mindre man i venstresiden inkluderer alle stortingspartiene, inklusive Frp.

     Du etterlyser hvor jeg mener grensene går? Vel, vi kan begynne med et par veldig åpenbare steder. Det går definitivt en grense ved å kalle politiske motstandere landssvikere, quislinger og forrædere, og ved å forfekte konspirasjonsteorier der man sier eller insinuerer at de med vitende og vilje legger til rette for en okkupasjon av landet; uten noe annet argument enn at de ikke deler det synet man selv har i innvandringspolitikken. Det går også en grense ved å forfekte, som Fjordman, at Europa -fysisk- må renses for islam; eller ved å forfekte revolusjonære forestillinger. Det går en grense ved å etterlyse etnisk rensning, deportasjoner eller innføring av apartheidaktige regler, og det er grense partiet Vlaams Blok (nå Vlaams Belang) i Belgia mange ganger har balansert på, og noen ganger har tråkket solid over. Ingenting av dette er islamkritikk. Når nok av det opptrer sammen, og kombineres med radikal nasjonalisme, er det høyreekstrem ideologi. Når man benekter historiske fakta, som massakren i Srebrenica, eller konsekvent bagatelliserer rasistisk vold rettet mot muslimer – slik f.eks. Robert Spencer har gjort – eller bruker ord som “rotter” om mennesker – slik f.eks. Oriana Fallaci gjorde – ja, da bør alarmbjellene definitivt ringe. Når man i tillegg drar inn rasetenkning, som Fjordman, eller for den del den pyntelig borgerlige Ole Jørgen Anfindsen; ja, da bør de ringe høyt. Og de bør ringe høyt helt andre steder enn på “venstresiden”. Når man uttrykker seg forventningsfullt om en kommende borgerkrig mellom muslimer og ikke-muslimer, som en plakatopphenger i Bergen eller som det britiske “Frihetspartiets” Paul Weston; eller vil henrette folk som bruker sin ytringsfrihet til å uttrykke radikal islamisme; slik EDLs grå eminense Alan Lake har gjort, ja, da driver man ikke med “islamkritikk”. Islamkritikere fortjener ikke å bli slått i hartkorn med slike folk. Men de som velger – med åpne øyne – å assosiere seg selv med denne typen grupper… de har gjort et valg, og må også påregne å få kritikk for dette.

     Så derfor kan jeg jo stille spørsmålet tilbake: Hvor mener du grensene går? Hvordan må “islamkritikk” se ut for at du skal mene den er uakseptabel, uhørt, vemmelig eller farlig? Og da snakker jeg ikke om grenser for ytringsfriheten – jeg synes det er helt greit at selv en moderne fascist som Fjordman får lov til å ytre seg; det jeg snakker om er hvor din egen grense går. Når slutter det å være greit? Jeg regner med at den går et sted? Ikke sant? Betyr det at du vil tilrane deg et “monopol” på definere hvor?

     Og nei, det er ikke snikislamisering å diskutere muslimhat, slik det heller ikke er snikjudafisering å diskutere jødehat. På tide å ikke gå seg vill i sin egen retorikk?

     Og som sagt: Det finnes en seriøs grasrotorganisasjon i Norge som er kritisk innstilt til islam. Den heter Human-Etisk Forbund. Så om du lurer på hvordan man kan drive med islamkritikk uten å bli tatt for å være sprø rasist og uten å finne ut at folka du demonstrerer sammen med synes det er kult å “heile”, kan det kanskje være verdt å se til den kanten?

     Jeg har for øvrig gått på barneskole med kjønnsdelt svømmeundervisning – og uten en eneste muslim – og på videregående skole der bønnerom ble gjort tilgjengelig for en heller påtrengende kristen misjonsgruppe. Var det snikkristifisering? Nei. Ønsker om hijab eller turban i politiuniformen er ikke snikislamisering eller sniksikhifisering, men et konkret politisk forslag som ikke ble gjennomført, grunnet bred politisk motstand. Å ta et grisebilde av en sykehusvegg er ikke snikislamisering, men misforstått politisk korrekthet; jeg kjenner for øvrig til 1 – ett – eksempel der dette skal ha skjedd, men det er klart: her har ikke en fjør blitt til fem høner, her har en Nasse Nøff blitt til et par millioner. Og når Øren Skole forbød elever å gå med nisselue i forbindelse med en avslutningsfest? Det var ikke snikislamisering, men misforstått politisk korrekthet til fordel for Jehovas Vitner. Begrepet “snikislamisering” er ett av de gjennomført dummeste i norsk politikk; det er som hevde at biblioteksystemet og det faktum at Klassekampen foreslår at det innføres en makslønn til sammen er snikkommunisme.

     Så til slutt – Eurabia. Nei, det er ikke det minste vanlig at grupper som det muslimske brorskap refererer til Eurabia; det store flertallet av radikale islamistiske grupper, og for den del mer moderate, er primært opptatt av lokale, nasjonale og regionale forhold, f.eks. i Egypt og Syria, eller på Filippinene, eller i f.eks. Midt-Østen eller i den muslimske verden mer generelt. Det forekommer imidlertid selvsagt at enkeltstemmer og noen mindre grupper i muslimsk diaspora har forestillinger om å ville erobre Europa, og da gjerne spesielt knyttet til det historiske al-Andalus (deler av den iberiske halvøy) og til historisk viktige steder som Roma. Disse erobringsforestillingene knytter seg ikke til Eurabia-teoriene i det hele tatt; og inkluderer ingen forestillinger om at det finnes en skjult allianse mellom f.eks. det muslimske brorskap og “forrædere” eller “femtekolonnister” blant den politiske eliten i europeiske land. Eurabia-tenkningen lar seg derfor ikke en gang forsøkvis legitimere ved å peke på at det finnes muslimske ekstremister som vil gjenerobre al-Andalus eller at en gjeng som var for ytterliggående for Hizb-ut-Tahrir har etablert seg med navnet Sharia4UK.

     I klar motsetning til Eurabia-forestillingene finner man istedenfor utbredte forestillinger om at det er lederne i arabiske land som er forrædere og som samarbeider med USA, europeiske land og/eller Israel for å undertrykke det egentlige islam; ideer som også finnes i bredere sammenheng, og som gjerne inkluderer jødehat (noe av det av europeisk opprinnelse, ironisk nok) og diverse konspirasjonsteorier. Ideene om en slik “indre fiende” som står i ledtog med den “ytre fienden” er faktisk en av de mer påfallende likhetene mellom internasjonalt orientert jihadisme og kontrajihadistisk tenkning.

 12. Takk for langt og omfattende svar. Du stilte meg noen spørsmål som jeg skal besvare.

  Grunnen til at jeg oppfattet deg som ubalansert i forhold til kritikk av forskjellige typer ekstreme ideologier er grunnet av at alt jeg har lest av deg i media har vært om høyreekstremisme. Det var i grunn derfor jeg spurte om du hadde noe syn på annen ekstremisme. Det er godt mulig like mye min feil at jeg ikke har fått med meg andre ting du har skrevet om.

  Du spurte meg hvor grensen gikk. Det er ganske klart for meg:

  Enhver ytring som oppmuntrer til vold er en ekstremistisk ytring. Ideologier der veien mot målet er i form av vold er ekstremistiske ideologier. Derfor for meg er høyreekstremisme rasisme, nazisme. Vigrid, Britiske BNP og KKK er for meg høyreekstremistiske organisasjoner. Jeg klarer ikke å se for meg EDL som en høyreekstrem organisasjon utfra deres agenda på hjemmesiden. Hvorvidt de lykkes å formidle dette budskapet riktig i praksis er noe jeg vil si de ikke akkurat lykkes godt med.

  Geert Wilders ser jeg ikke på som en høyreekstrem person. Han har ikke ytret ønske om vold mot noen. Det samme har ikke heller Robert Spencer.

  Kanskje ikke så mye i Norge, men iallfall i England så er det svært enkelt å finne informasjon om enkelte muslimske ledere som ytrer hat ovenfor homofile, jøder og hinduer.

  Vi hadde en imam her på Ammerud hvor jeg bor som ønsket å starte Koranskole hvor han pratet om halshugging av vantro og den type retorikk.

  Jeg mener det er min medfødte rettighet å si hva jeg syns om dette uten at man blir satt i noen type ekstremistisk bås.

  Jeg syns ofte det er slik spesielt i media at man er opptatt av hva som kan sies fordi det kan være krenkende for enkelte eller noen føler seg støtt. Jeg vil argumentere for at det er kun det samfunnet hvor selv personer mest sårbare følelser kan bli tråkket på som er verdt å leve i.

  Jeg mener ikke at man skal rope “Det brenner!” i en fullsatt kinosal. Men folk skal få bruke retten til å rope det dersom kinosalen faktisk brenner.

  Når det kommer til svømmeundervisning som er kjønnsdelt. Det er slik at vi i Norge pågrunn av kunnskap, progresjon av samfunnet gjennom demokratiske løsninger og fornufthet ønsker å avvikle alle typer for kjønnsdelt undervisning.

  Når muslimske foreldre på Møllergata skole i Oslo ønsker å innføre kjønnsdelt svømming pågrunn av enten jenters verdi i forhold til gutter eller andre religiøse eller kulturelle grunnlag, så mener jeg at dette er at islamske religiøse regler har presendes over noe norskt/vestlig. Det mener jeg er grunnleggende feil.

  Vel det er titt og ofte demontrasjoner i Europa med islamistiske grupperinger som har plakater hvor det står “islam will dominate the world” “Sharia for Europa” og den greia der. Det å rett og slett latterliggjøre denne type retorikk er ikke å drive konsperiasjonsteori etter min mening.

  • Når jeg først og fremst har uttalt meg om høyreekstremisme til media, er det nok av flere grunner. Den første er at det er den formen for politisk ekstremisme jeg har brukt mest tid på og kan mest om; selv om jeg også har brukt tid på både islamsk radikalisme og venstreekstremisme. Når det gjelder islamsk radikalisme har faktisk Norge et svært sterkt forskermiljø, representert ved blant andre Thomas Hegghammer, det samme kan man ikke si om høyreekstremisme – der de med mest kompetanse er historikere eller folk som har konsentrert seg om nynazistiske bevegelser, som bare er en av flere typer høyreekstremisme.

   Enhver ytring som oppmuntrer til vold er en ekstremistisk ytring. Ideologier der veien mot målet er i form av vold er ekstremistiske ideologier. Derfor for meg er høyreekstremisme rasisme, nazisme. Vigrid, Britiske BNP og KKK er for meg høyreekstremistiske organisasjoner. Jeg klarer ikke å se for meg EDL som en høyreekstrem organisasjon utfra deres agenda på hjemmesiden. Hvorvidt de lykkes å formidle dette budskapet riktig i praksis er noe jeg vil si de ikke akkurat lykkes godt med.

   Nå er BNP ikke ivrigere på å oppfordre til vold enn det EDL er, og det er betydelig personlig overlapp mellom de to organisasjonene, i løpet av de årene EDL har eksistert har faktisk flere sentrale personer i organisasjonen kommet direkte fra BNP. Samtidig har EDL – som er et nettverk, ingen egentlig organisasjon – vært involvert i en rekke konkrete voldsepisoder, og organisasjonens grå eminense Alan Lake har åpent spekulert i hvordan folk skal henrettes, riktignok i form av et fremtidsscenario. Ekstremt? Jeg tør nok å hevde det. Dermed synes det som du også opererer med andre kriterier når du klassifiserer EDL som ikke-ekstreme, mens du kaller BNP ekstreme.

   Geert Wilders ser jeg ikke på som en høyreekstrem person. Han har ikke ytret ønske om vold mot noen.

   Det er riktig. Geert Wilders er ikke høyreekstrem, han er høyreradikal. Det er en rekke vesentlige forskjeller på høyreekstremisme og høyreradikalisme, noe jeg har omtalt en rekke ganger, blant annet i denne rapporten til 22-julikommisjonen. En av de sentrale forskjellene er nettopp holdningen til voldsbruk, der høyreekstreme grupper i større grad både tar i bruk vold, forsvarer vold eller forfekter ideologi der vold er en logisk konklusjon, mens høyreradikale fungerer innenfor det liberale demokratiet. Her er det vesentlig forskjell mellom Wilders’ Partij voor de Vrijheid og f.eks. EDL.

   Det betyr imidlertid ikke at det ikke eksisterer ideologisk sammenfall på tvers; det gjør det i aller høyeste grad, selv om det skal sies at Wilders parti i større grad enn mange har holdt en viss avstand til mer ekstreme grupper, og selv om partiet – i motsetning til f.eks. flamske (belgiske) Vlaams Belang ikke har røtter i europeisk etterkrigsfascisme.

   Kanskje ikke så mye i Norge, men iallfall i England så er det svært enkelt å finne informasjon om enkelte muslimske ledere som ytrer hat ovenfor homofile, jøder og hinduer. Vi hadde en imam her på Ammerud hvor jeg bor som ønsket å starte Koranskole hvor han pratet om halshugging av vantro og den type retorikk. Jeg mener det er min medfødte rettighet å si hva jeg syns om dette uten at man blir satt i noen type ekstremistisk bås.

   Det er ikke bare din rettighet, det er høyst betimelig å rette fokus på både radikal islamisme og på reaksjonære varianter av konservativ islam (de to er ikke det samme, og bør heller ikke behandles slik). Men både høyreekstreme og høyreradikale grupper gjør noe langt mer enn å diskutere radikal islamisme, en diskusjon som i aller høyeste grad er oppe i både media og akademia Europa (og verden) over. Og det er å gå seg fullstendig vill å sette likhetstegn mellom den type ekstreme standpunkter og konspirasjonstenkning SIAN, NDL med flere forfekter, og det å være kritisk innstilt til islamsk radikalisme eller konservativ islam. Lars Gule, et yndet hatobjekt blant norske høyreradikale (fordi han sier det han mener), er faktisk en av de skarpeste kritikerne av grupper som IslamNET her til lands (fordi han sier det han mener). Nå er jeg ofte uenig med Gule, men her har han utvilsomt gode poenger.

   Når muslimske foreldre på Møllergata skole i Oslo ønsker å innføre kjønnsdelt svømming pågrunn av enten jenters verdi i forhold til gutter eller andre religiøse eller kulturelle grunnlag, så mener jeg at dette er at islamske religiøse regler har presendes over noe norskt/vestlig. Det mener jeg er grunnleggende feil.

   Nå er kjønnsdelt svømmeundervisning som regel ikke begrunnet i noen verdimessig oppdeling, men i dydhetsregler; og det gjelder for muslimske foreldre som ønsker dette, slik det formodentlig også var tilfelle i min lille vestlandskommune en gang på 1990-tallet, da fra helt andre enn muslimer. Man kan gjerne mene at disse dydhetsreglene er feil, det mener også jeg, og jeg ser ingen grunn til å støtte kjønnsdelt svømmeundervisning, med mindre det er nødvendig for å sikre at alle elever får nødvendig svømmeopplæring (jeg anser det som relativt viktig å motarbeide drukningsulykker; viktigere enn at alle skal bade sammen). Men det at noen foreldre ønsker kjønnsdelt undervisning på bakgrunn av religiøse verdier er verken snikislamisering eller snikkristifisering; det er deres fordømte demokratiske rettighet, akkurat som det er din fordømte demokratisk rettighet å mene at det er en uting. Å gjøre spørsmålet om religiøs konservatisme – for det er det det her handler om – om til en slags overordnet og skummel plan som henger sammen med at noen på et sykehus plukket ned en tegning av en gris, er tøv.

   Religiøs konservatisme er for øvrig ganske lett gjenkjennelig når man kommer fra en liten vestlandskommune der indremisjonsrørsla har stått og stadig står sterkt, og også har hatt politisk innflytelse – om enn i begrenset monn. Og jeg tør minne om dette: da jeg – altså på 1990-tallet – gikk på en skole som hadde kjønnsegregert svømmeundervisning, ja, så var det et resultat av avgjørelser tatt av nordmenn, med utgangspunkt i verdier som var tvers igjennom norske, verdier som jeg er uenig i. Jeg betrakter for øvrig likestilling som en universal verdi, en verdi som skal kjempes for i hele verden, og ikke som en “vestlig” verdi.

   Vel det er titt og ofte demontrasjoner i Europa med islamistiske grupperinger som har plakater hvor det står “islam will dominate the world” “Sharia for Europa” og den greia der. Det å rett og slett latterliggjøre denne type retorikk er ikke å drive konsperiasjonsteori etter min mening.

   Ja, det skjer titt og ofte – og da spesielt i England. For det har seg nemlig slik at når du ser disse bildene på diverse nettsteder så er de stort sett alltid knyttet til gruppen al-Mujahiroun og dennes forskjellige etterfølgere, blant annet Sharia4UK. I disse gruppene har først Omar Bakri Muhammed og siden Anjem Choudary stått sentralt. Og det er ingen tvil om at det her er snakk om ekstremister. Førstnevnte gikk ut av Hizb-ut-Tahrir, en ytterliggående gruppe, fordi den ikke var ytterliggående nok, og ble for øvrig utvist fra Storbritannia, og senere dømt – in absentia – for terrorisme i Libanon. Sistnevnte er britisk statsborger, og kan ikke utvises, men en av grunnene til at det stadig er nye organisasjoner er at flere av disse har blitt forbudt. Forbudt. Nå er jeg i utgangspunktet skeptisk til å forby noen politisk gruppe – uavhengig av hvor vemmelig den måtte være – med mindre den driver f.eks. terror, men det disse forbudene vitner om er eksakt det motsatte av Eurabia; eksakt det motsatte av den onde konspirasjonen mellom muslimer og “femtekolonnister” som Oriana Fallaci, Fjordman, Gates of Vienna, etc. og til kvalmen tar oss, prøver å selge som virkelighet.

   Og, her kommer toppen av kransekaka, når f.eks. SIAN blåser opp disse gruppene, putter bilder av dem i headeren på websidene sine, ja, så er det altså en fullkomment marginal gruppe de gjør til representanter for islam – verdens nest-største religion. Det er som å rette knallharde angrep på nordmenn på grunn av Norgespatriotene, Vigrid eller Boot Boys. Det kalles propaganda. Og det er noe helt annet enn islamkritikk.

 13. Som delvis norsk “neger” men først og fremst futurist så vil jeg en gang for alle konstatere at hele “1 world government” ideen strengt tatt er en forutsetning for fremtiden, om det er en god ting eller ikke, det vet jeg ikke, fra her jeg står idag antagelig ikke, men om ca 50 år når de eneste bærekraftige økonomiene antagelig er de sør for Sahara, så er jeg rimelig sikker på at majoriteten her til lands kommer til å synge en annen sang.

  Hele ideen om å tviholde på Norsk kulturarv er latterlig og da ikke fordi muslimene kommer å tar den eller fordi den ikke er verd å ta vare på, (jeg rocker lusekofte mofo, gjør du?) men fordi alle under 30 i Norge idag har en ipod mekka i Taiwain i lomma, laster ned alt de får av kultur input fra over hele verden, og trøkker i seg den samme jævla burgern på Mc’ern.

  Selv Nasjonalister må arrangere sine treff på tvers av nasjonaliteter… Så klart uten å innse at ved å gjøre akkurat dette så bare bidrar de til å lage mer Monokultur (Smækk! Face in palm).

 14. Enig med Ø Strømmen at det er viktig å være konkret og presis i omtalen av saker og ting. Islamisme er ikke det samme islam. Bedre å si jødehat enn antisemittisme.

  Å putte ting i en bestemt kategori kan være skjønnmalende og det fungere som utskjelling, fremfor alt legges det opp til årsaksforklaring. Muslimhat er ikke det samme som innvandringsskepsis eller religionskritikk. Jødehat er ikke det samme som kritikk av Israel. Sier man “islamistisk terror” om Hamas er det underforstått at islam/islamisme er bakgrunnen for terroren, sier man derimot “anti-israelsk terror” er konflikten med Israel den underforståtte bakgrunnen. Her gjelder den grunnleggende regelen for alle samfunnsfag: Beskrivelse er ikke forklaring.

  • Nå kan man vanskelig forstå Hamas uten å forstå deres radikale islamisme, deres gjennomgående jødehat, en viss hang til konspirasjonsteorier og – det mer spesielle i islamistisk sammenheng – deres avart av nasjonalisme (fokus på al-watan, fedrelandet).

   • Poenget var å illustrere at beskrivelse ikke er det samme som forklaring: Man bare gir inntrykk av forklaring ved å beskrive ting i bestemte kategorier. Er Hamas islamister? Absolutt. Er det antiisraelske? Absolutt. Er de nasjonalister? Ja det vil jeg tro. Er det jødehatere? Antakeligvis. Men hvilke av disse kategoriene forklarer Hamas’ terror/krig? Faktum er at PLO/Fatah har hatt den samme agendaen og metodene overfor, men uten å være islamister. Så er det islamismen som forklarer Hamas handlnger og agenda? Ikke først og fremst vil jeg si, muligens til en viss grad.

    Klassifisering og bruk av merkelapper er et kraftig retorisk verktøy, men bidrar ikke nødvendigvis til innsikt i saken.

 15. @Richardo Birkebeiner
  ….”If all men are my brothers, I have no brothers”….
  Det ser ut som du kan ha nytte av å tenke gjennom P.J. Proudhon’s innsikt.
  (Jeg nevner ur-anarkisten Proudhon fordi mange har lett for å avvise tanker som ikke er gjenkjennelige fra ens egen banehalvdel).

  Funksjonelle samfunn og fungerende governance er avhengig av gjenkjennelige relasjoner, og opplevd gjensidighet. Selv om jeg har sympati for dine gode ønsker, er det ingen som helst grunn til å tro at din globale utopi noen gang vil kunne realiseres.

  I debattenes andedam ser det ut til å være lett å glemme at det som skal “holde verden sammen” ikke bare skal fungere for dannede mennesker med ex.phil., men også “funger for hooliganista i EDL og “Muslim rageboys” rundt baut, -for å nevne noen av (artig nok beslektede) ytterpunktene.

  Cassanders
  In Cod we trust

  • “Funksjonelle samfunn og fungerende governance er avhengig av gjenkjennelige relasjoner, og opplevd gjensidighet.”

   Jeg tror jeg kunne lest meg blå og fremdeles ikke forstå nøyaktig hva du refererer til, jeg tror heller ikke at jeg har profetert noe annet enn hva verdens helhetlige samfunnsutvikling legger til grunn for. Du er aldri så lyrisk i din fremføring Cass, men det er lite innhold å ta tak i. Du virker som om du har tatt på deg et par briller som viser verder i sort og hvitt, hvor du ser en del av verden som fungerende og en som ikke, uten å ta med i beregningen at grunnen du står på aldri står stille. Jeg vil anmode deg til å ta en titt på “Asimovs – Foundation” ikke som et redskap til å gi deg mer innsikt i innvandringsdebatter, men fordi forskjellige menneskeskapte stormakter, småmakter og fraksjoner vil alltid være nettopp det; menneskeskapte.

   Jeg ser overhodet ikke for meg noen utopi oppstå noe sted på denne kloden, verken i vår livstid eller fremtiden. Men vi kan gjøre det bedre for våre barn, mens vi er her sammen, slik våre foreldre gjorde for oss. Hvis du mener at jeg sitter på en banehalvdel og titter bort til den andre fordi jeg er av den tro at dette kan gjøres uten å dele hele verdenssamfunnet i grupper etter hvordan vi ser ut, så får det være din mening om det.

   Det vi nordmenn må vokte oss for er først og fremst stagnasjon, og derfor må jeg spørre; Hva skjer i Asia, Latin Amerika og Afrika mens Nord Amerika, Europas folk og ledere opptar seg med trivielle ting som folkeforflyttninger idet hele deres industrielle grunnlag beveger seg til mer profitable strøk?

   Quit entertaining the “rageboys” and they’ll go away dissapointed…

  • PS. Jeg er overhodet ikke en anarkist, men faktisk en tilhenger av Monarkiet, dette er det flere grunner til; “Magna Carta” kanskje den mest fremtredende, den norske grunnlov som en sterk nummer to, men lover kan ikke være faste i flyktende samfunn og hver generasjon må tilpasses sin hverdag. Derfor er jeg også en sterk tilhenger av ideen om direkte demokrati, men monarki slik det idag fremstår og et direkte demokratisk samfunn er ikke to ting som nødvendigvis er uforenlige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>