Profeten Peder Jensen

Illustrasjon: To karikaturer som selvsagt ikke ligner det minste på hverandre. Til venstre: karikatur fra den tyske nazistavisen Der Stürmer. Til høyre: kontrajihadistisk karikatur.

Peder Jensen (Fjordman) slapp til i flere aviser i slutten av oktober. Han ønsker der å tegne et bilde av seg selv som lite annet enn en “som ikke liker islam”, og mener at politiets rimelig betimelige interesse for ham viser at politiet er blitt et “meningspoliti” (Aftenposten, 24. oktober).

Han forsøker å late som om han bare er “kritisk til islam og masseinnvandring” og kaller de som kritiserer ham for “mediebøller” (VG, 24. oktober). På toppen av det hele rasler han med ytringsfrihetsabelen. Hvis media ikke slipper til kronikkene hans så er det fordi han utsettes for “pressesensur”. Tenk om jeg kunne ha benyttet meg av samme type argumentasjon! Ikke visste jeg at det var dette som lå bak hver gang jeg ikke har fått leserinnlegg eller en kronikk på trykk! Og det verste er: Jeg har ikke en gang vært klar over denne pressesensuren; jeg har ikke skjønt at jeg – akkurat som Peder Jensen – er et offer.

Med tanke på norskopplæringen i videregående skole: Det ovenstående var ironi. Mindre ironisk var det nok når Fjordmans venner i bloggosfæren kalte meg “Bizarro Fjordman” (noe jeg – for å være ærlig – tok som en ære), samt “bolsjevik”, et “vemmelig kommunistisk dyr”, medlem av “bevegelsen for ødelegge Vesten”, infiltratør, marxist og selvsagt “klassisk islamapologet”. Det de har kalt meg er imidlertid småkaker og kjeks i forhold til hva andre har blitt kalt, også av Fjordman selv. Den samme Fjordman som sutrer sine krokodilletårer over mediebøllene er en av nettets mest profilerte bloggebøller. I tillegg forfekter han en fascistisk ideologi.

Da Fjordman fikk mengder av den spalteplassen muslimhatermiljøet hans i årevis har sutret over at de aldri får (en løgn som ikke en gang er særlig blankpusset), funderte jeg på om jeg skulle ta meg bryet med å skrive et svar. Jeg hadde det for travelt. Andre gjorde imidlertid den jobben på ypperlig vis, blant dem statsviter Øystein Hetland som i Dagbladet 31. oktober gir et sammendrag av noen av meningene Fjordman forfekter og som han (quelle surprise!) ikke snakker om i avisinnleggene sine. Et utdrag:

I eit av sine mange blogginnlegg hevdar han at «kvite skapar overlegne samfunn. Ikkje berre er andre inkapable til å skapa det me kan, dei kan ikkje eingong oppretthalda det». Og konsekvensen av dette er for Fjordman apartheid og ein slags europeisk landnåmspolitikk: «Den einaste haldbare løysinga på dette dilemmaet på lang sikt er fysisk separasjon» og «den einaste måten europeisk sivilisasjon på lang sikt kan blomstra er dersom me ha store område spesielt for folk av overvegande europeisk avstamming. Der dette ikkje lenger er tilfellet må desse gjenopprettast. Idear er viktige, men kultur er primært ein konsekvens av gen».

Han foreslår tilsvarande inhumane løysingar for muslimar. Fjordman har eit enkelt forhold til islam: «Er islamsk tankegods i seg sjølv valdeleg? Ja. Kan islam bli reformert? Nei. Kan islam foreinast med vår måte å leva på? Nei. Eksisterer moderat islam? Nei. Kan me tillata at muslimar får slå seg ned i våre land? Nei. Desse setningane inneheld alt du treng å vita om islam». Og Fjordman går også her inn for løysingar som fundamentalt bryt med humane verdiar: «Islam og dei som praktiserer islam må bli totalt og permanent fjerna frå alle vestlege land». Fjordman synest då heller ikkje at krig treng å vera så ille. Det kan til og med ein reinsingsprosess av ein dekadent sivilisasjon: «Kanskje denne kampen på liv og død med islam er akkurat det sparket me treng for å reorganisera og revitalisera vår sivilisasjon?».

I tillegg til at andre svarte godt slo det meg også at jeg allerede hadde skrevet innlegget jeg ville ha skrevet. Det gjorde jeg i VG, den 6. august i år, da jeg hadde den følgende kronikken på trykk i VG:

Profeten Peder Jensen

De som leser terroristen Anders Behring Breiviks manifest vil raskt oppdage at det ikke er særlig originalt. Terroristen har klippet og limet fra en rekke kilder. Den han kanskje har klippet aller mest fra er – som VG avslørte i går – 36-åringen Peder Jensen fra Ålesund. Nesten 40 av Jensens essays har blitt inkludert i Breiviks manifest.

De er skrevet under navnet Fjordman. Siden 2005 har Jensen blogget under dette navnet. Før dette kalte han seg ”Norwegian kafir” – eller norsk vantro. Det meste han har skrevet er på engelsk, og Jensen har stått sentralt i et internasjonalt bloggmiljø, der tekstene hans har blitt hyllet som innsiktsfulle og velskrevne. Ole Jørgen Anfindsen, som driver nettstedet honestthinking.org, sier i et intervju at mange beundrer Fjordman. At han nesten blir sett på som en profet. Anfindsen burde vite han snakker om. Han har selv sluppet til Peder Jensen i boken ”Selvmordsparadigmet”. Jensens – eller Fjordmans, for å være presis – kapittel heter ”Sviket”. Det er ingen tilfeldighet. Ideen om svik er en sentral idé i Fjordmans dystopiske univers.

Media vil nok ønske å finne ut mer om Peder Jensen nå. Hvem er han? Hvordan reagerer menneskene rundt ham? Hva synes de gamle medstudentene hans? Men la oss ikke glemme at det mest interessante ved Peder Jensen ikke er mannen som har jobbet på et dagsenter i Oslo, men mannen som i en årrekke har en forfektet en høyreekstrem ideologi på nettet. La oss se nærmere på profeten Peder Jensen.

Vi vet at han inspirerte terroristen. Vi vet også at han hevder å ta avstand fra både vold og terrorisme, men at han samtidig ikke har nølt med å hylle den britiske ekstremistgruppen English Defence League, tross at de knappest er uten voldelige tendenser. Vi vet også at Fjordman i 2007 publiserte en ”europeisk uavhengigserklæring”, for øvrig samme navn som Breivik har valgt på sitt såkalte manifest, selv om Breivik har lagt til årstallet 2083. I erklæringen kommer Fjordman med en rekke krav: EU må oppløses. Hemmelighetene rundt en påstått skummel konspirasjon mellom arabere og den europeiske eliten må legges frem. De ansvarlige må stilles for retten. All muslimsk innvandring må stanses. Multikulturalismen må avvises, og viskes ut. Vi må få ”deeurabifisering”.

Og hvis kravene ikke oppfylles? Da, sier Fjordman, vil ”vi” – ”de europeiske folk” – slutte å betale skatt og dessuten ta ”passende midler for å beskytte vår egen sikkerhet og for å sikre vår nasjonale overlevelse”. Hvilke midler som er passende? Det sier ikke Fjordman noe om. Nå er han – og en del av hans kumpaner og følgesvenner på nettet – opptatt av å fremheve at han aldri har oppfordret til vold. Men det er ikke det som er det viktigste spørsmålet. Det viktigste er: Trengte han egentlig å gjøre det?

La oss gå tilbake til 30. november 2009. På nettstedet document.no – et markant innvandringskritisk nettsted, men ikke i seg selv en del av dette miljøet – publiseres en artikkel om minaretforbudet i Sveits, og om reaksjoner på dette. Under artikkelen kommenterer Anders Behring Breivik.

Han skriver at han regner med at vi ”må slite med multikulturalisme (kulturmarxisme) og islamisering i i hvert fall 20-70 år til”. Han snakker om demonisering av serberne, og om hvordan media, de fleste politiske partier og de fleste frivillige organisasjonene er ”kontrollert” av kulturmarxistene. Det han skriver fremstår ikke som spesielt ytterliggående sammenlignet med mye annet publisert på nettet.

I etterkant er det lett å se hatet i det, men hatretorikken er ikke den tydeligste. Det finnes verre eksempler på nettdebattene til både VG, Aftenposten og andre store aviser.

Det spesielle med denne utvekslingen er imidlertid at Anders Behring Breivik får svar. Svaret kommer fra Fjordman, fra Peder Jensen (og ja, denne kontakten vedgår Jensen i Aftenposten, men han unnlater selvsagt behendig å nevne hva han skrev, min merkn.). Jensen skriver:

Min spådom er at EU befinner seg i indre oppløsning innen 20 år og at det er full borgerkrig i minst ett vesteuropeisk land før det. Før eller siden vil vanlige folk oppdage at EU og europeiske ledere bak den innfødte befolkningens rygg allerede har vedtatt at det skal være fritt frem for fortsatt muslimsk kolonisering av vårt kontinent. Dette er verdenshistoriens største svik og det er ufattelig at vårt såkalt maktkritiske pressekorps, inkludert landets største avis VG, ikke skriver ett eneste ord om det. Faktum er at vestlige ledere driver demografisk og juridisk krigføring mot den hvite flertallsbefolkningen i vestlige land for å bryte dem ned til fordel for en autoritær, post-demokratisk verdensorden med dem selv på toppen. EU er allerede langt på vei.

Fjordman mener altså at politikerne våre står bak ”verdenshistoriens største svik”, og at Europa er iferd med å bli kolonisert, okkupert, inntatt og overtatt. Med et slikt verdensbilde er politikere som Jens Stoltenberg ikke bare quislinger – noe man finner Stoltenberg rikelig omtalt som på nettet (av Fjordmans kompiser i kontrajihadbevegelsen no less, min merkn.) – men faktisk verre landsforrædere enn Quisling. Steget fra denne tenkningen og til å se på seg selv som en av ”gutta på skauen” er ikke nødvendigvis særlig lang. For å si det på en annen måte:

Fjordman har bidratt til å bygge opp terroristene idéverden. Han har lagt grunnlag for terrorismens infrastruktur. Peder Jensen fra Ålesund er kontrajihadismens Sayyid Qutb, han er ideologen som gav terroristene et dytt inn i en mørk og hatefull verden.

Så er det kanskje noen som vil spørre om Jensen kan straffes for dette, om han kan påstås å medvirket til terrorhandlinger? Etter min oppfatning er det feil spørsmål. Mitt inntrykk er ikke at Fjordman har gjort noe som rent juridisk sett er straffbart. Jeg er også bekymret for hva Peder Jensen nå kan bli utsatt for, for det ikke bare blant høyreekstreme at det finnes mennesker som godtar vold som politisk metode. Men samtidig mener jeg at Jensen ikke bør få lov til å toe sine hender som en annen Pontius Pilatus. Han har i årevis forfektet en hatideologi og et dystopisk verdensbilde på nettet, en hatideologi som har mye til felles med fascismen. Det har han et moralsk ansvar for.

Er norsk politi meningspoliti? Neppe. Lever vi under – for å sitere Fjordmans gjengivelse av (sin meningsfelle i muslimfrykten) Lars Hedegaard – “totalitære tilstander”? Noe sier meg at Fjordman ikke ville sluppet til med en side med sutring over det slemme politiet dersom vi faktisk hadde et meningspoliti. Noe sier meg at Fjordman ikke vet det fnøgg om totalitære eller autoritære regimer. Noe sier meg at Fjordman snarest burde oppsøke, tja, f.eks. en iransk, saudisk, kubansk eller hviterussisk flyktning og spørre hvordan politiet i disse landene ter seg. Kanskje han også burde høre med disse om de kunne fortelle ham om mediebøller.

Det finnes imidlertid andre som står for totalitær tenkning. Hva skjedde når den allerede nevnte mediebøllen Anders Giæver våget seg på å komme med kritikk mot profeten Peder Jensen i en nettkommentar i begynnelsen av august? Jeg overlater ordet til Giæver selv:

Fredag 5. august, samme dag som bloggeren «Fjordman» sto frem med navn og bilde i VG, skrev jeg en kommentar om mannen. Kommentaren hadde ligget ute i mindre enn en time før denne reaksjonen meldte seg i kommentarfeltet: du kan brenne i helvete ditt jaevla sosialistavskum!!! det dritet du presterer aa lire av deg om fjordman er SYKT! det er slike som deg som gjoer at vi faar breiviker i dette landet. Neste gang jeg ser deg paa gata skal jeg gi deg et par paa trynet!!! BARE VENT DITT SVIN!!!!!!

Avsenderen var «AndersGieverHengtSenere@yahoo.com».

Jeg tror vi kan gå ut fra at det var et pseudonym.

Og dermed kan vi avslutte med et gammelt ordtak: “Vis meg dine venner, så skal jeg si deg hvem du er”.

16 thoughts on “Profeten Peder Jensen

 1. Word. Det er bare å legge til at Fjordie har skrevet lane pg utdypende stykker om nødvendigheten av å av-islamifisere Europa *før* han fikk være med i ANfindsens bok. Interesting times. Noen burde intervjue VIdar Kleppe, han er faktisk ikke helt gal.

 2. Bra svar av Fjordman til Strømmen i dag, bra av VG å gi Fjordman en så grundig tilsvarsrett, så hvordan responderer Strømmen til dette:

  «Påstanden er på grensen til det injurierende. Jeg burde strengt tatt ha min advokat til å se på det, men jeg vet ikke om jeg gidder å bruke så mye tid på Strømmen. Han er historisk kunnskapsløs og har ingen anelse om hva han snakker om. Fascismen innebærer et samfunn med stor statlig kontroll over både økonomi og enkeltmennesker. Jeg har i årevis tatt til orde for mindre statlig styring over enkeltmennesker enn det vi har nå.
  Per Albin Hansson, svensk statsminister på 1930- og 40-tallet, regnes ofte som far til den skandinaviske velferdsstaten. Han var leder for Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, det norske Arbeiderpartiets søsterparti. Marcos Cantera Carlomagno dokumenterte i sin doktoravhandling ved Universitetet i Lund i 1995 at Hansson var en ivrig brevvenn med Italias fascistiske leder Benito Mussolini, som forøvrig var en gammel sosialist. Hansson så den sosialdemokratiske modellen som nært beslektet med fascismen, der hele samfunnet og alle individene i det skulle være organisk knyttet til den store Staten. Carlomagno ble selvsagt umiddelbart dysset ned av det politiske establishment. Det ville jo knuse hele deres mytologi dersom dette ble belyst.», skriver Jensen til VG.

  • @JB:

   Ja, hva skal man si? Peder Jensens poeng ser ut til å være at det er sosialdemokratene som er de egentlige fascistene, fordi Per Albin Hansson brevvekslet med Mussolini.

   I motsetning til hva Jensen ser ut til å tro er jeg imidlertid ikke av den naive oppfatning at det aldri var kontakt mellom fascister og sosialdemokrater; eller for den del mellom fascister og andre kandidater som jeg – hvis jeg hadde det mytologiske syn Peder Jensen ønsker å tilskrive meg – skulle betrakte som usannsynlige. Tvert imot anser jeg det som et rimelig viktig poeng at verken fascismen eller andre totalitære ideologier har vært omgitt av vanntette skott; og selv liberalteologen Kristian Schjelderup flørtet en stund svært åpenlyst med den völkisch-orienterte “tyske trosbevegelsen”, som hadde mange mildt sagt ubehagelige elementer. Fascismen var i det hele en svært kraftfull bevegelse som i betydelig grad preget europeisk politikk i en betydelig periode av vår moderne historie.

   Jensen kan selvsagt velge å skryte på seg historiekunnskaper, eller anklage andre for å mangle disse. Siden anekdotiske bevis er hans greie, kan jeg enkelt anføre at avisen 8. mai – som ble skrevet av eks-NS-ere som i stor grad var overbeviste tilhengere av Nasjonal Samling, Vidkun Quisling og endog fascistledere som Mosley, Mussolini og Hitler (!) – i mange år etter 2. verdenskrig, også har brukt tid på å ta “til orde for mindre statlig styring over enkeltmennesker enn det vi har nå”. Det gjør dem selvsagt ikke til ikke-fascister; med mindre Jensen vil frikjenne også Nasjonal Samling?

   Jensen kan gjerne skryte av sin ikke særlig imponerende innsats mot statlig byråkrati, men det forekommer samtidig noe uklart hvordan han skal fjerne islam fra Europa – noe han argumenterer for – uten bruk av en sterk statsmakt. En rekke av de andre krav han setter frem forutsetter også en svært mye større statsmakt enn i det mest inngrodde sosialdemokratiske folkhem, og dessuten betydelige inngrep i individuelle friheter. Eller kanskje ser han for seg et alternativ? Kanskje er det en uorganisert, væpnet folkemilits som skal stå for fjerningen?

   Jensen er selvsagt pinlig klar over dette, men tør ikke innrømme implikasjonene av sin egen ideologi når han skriver til VG. Det skjønner jeg godt.

   I motsetning til Jensen, som dikter opp en historisk kontinuitet etter eget forgodtbefinnende på grunn av en brevveksling, har jeg brukt mye tid på å følge den ideologiske utviklingen i europeisk fascisme – og jeg har skrevet en rekke artikler som omhandler og dokumenterer den historiske utviklingen, dessuten har jeg skrevet inngående om dette i boken “Eurofascism” og en del om dette i min nye bok, “Det mørke nettet”. Jeg arbeider for tiden med en bok der jeg følger denne historien fra fascismens spede start i Norge på 1920-tallet og frem til idag, og vil der vise både kontinuitet og brudd. Det interessante her er selvsagt at det er svært enkelt å dokumentere kontinuiteten mellom fascismen og mennesker Jensen og andre kontrajihadister i dag omfavner som allierte og samarbeidspartnere.

   Og dette er selvsagt også Jensen fullstendig klar over. Han finner det bare opportunt å forsøke å fri fokus over på brevskrivende sosialdemokrater.

   For det tredje har jeg faktisk viet en hel nylig artikkel til en gjennomgang av Jensens tekster i lys av en vanlig og utbredt statsvitenskaplig definisjon på fascisme. I “Det mørke nettet” har jeg lagt frem tilsvarende eksempler. I VG kan selvsagt Jensen søke å fremstille det som injurierende at man peker på hans egne tekster; men skulle han velge å gjøre alvor av sitt storkjeftede prat om advokater, skal han jaggu slite litt med å påvise at disse tekstene ikke stemmer overens med definisjon. Det hadde imidlertid vært en interessant sak, kanskje Jensen hadde måtte beveget seg ut i den åpne debatten som han for eksempel var for feig til å ta med Abid Raja.

   Til sist: I motsetning til Jensen har jeg ikke for vane av å beskylde ledende politikere for “verdenshistoriens største svik”, eller av å skrive ting som: “European political elites implement the agendas of our enemies and ignore the interests of their own people. They are thus collaborators and traitors and should be treated accordingly”. Som det ikke akkurat i overkant venstreorienterte nettstedet document.no påpeker har Jensen en retorikk som “minner om marxist-leninistenes”, er “ubehagelig” og har han latt “ordene løpe fra seg”. Jeg ville brukt sterkere karakteristikker, men lar document.nos beskrivelse holde: Hvor mye verdt er sutring over å ha blitt injuriert fra en mann som gjennom en årrekke har dynget dritt på alt og alle?

   Min påståtte injurie er ut fra en presis definisjon, og en åpenlys analyse av Jensens egne ord ifht. denne definisjonen. Og som vanlig er kontrajihadistene ute av stand til å motbevise en eneste av påstandene jeg kommer med. Istedenfor må de komme med påstander som om jeg er “historisk kunnskapsløs”. Jo, takk, jeg har hørt bedre utskjellinger fra Fjordmans allierte tidligere. Denne var nesten litt tafatt.

   • Det var ikke slik jeg oppfattet svaret fra Fjordman. Jeg synes svaret var litt parodi på din og venstresidens modus operandi, der en graver seg dypt ned i sitater, bisetninger og fanziner fra 1957 og deromkring, for å ramme dagens høyrepartier.

    Hva vil vi finne av ekstremistisk dritt om vi nærleser det dagens sittende maktelite skrev i Klassekampen 1977 eller i Smørsyra 1991? Eller de Sovjet-sympatiserende uttalelsene en Gerhardsen eller en Lie kom med i 1922?

    Eller det Ø. Strømmen skrev og sa for 10-15 år siden, da du tilhørte et nokså venstreekstremt miljø? Finnes sikkert noen pinlige bisetninger å spa fram fra ditt gamle meningsrepertoar også.

    Men akk ja, høyresiden er så meget mere tolerante, de samler ikke på gammelt møkk på den måten dere gjør. De gir faktisk folk en sjanse til å skifte mening. Høyresiden forholder seg som regel til det du står for i dag, og ikke i 1999.

    Fjordman er faktisk essayist. Skal du som ekspert analysere Fjordman, må du lære hva sjangeren dreier seg om først. Det finnes flere essays av Fjordman skrevet etter det famøse Independence-essayet fra 2007, hvor han faktisk hevder stikk motsatte synspunkter.

    Jeg er for øvrig ingen venn av Fjordman eller hans mange harde meninger om islam og innvandring. Men det kjøret han nå utsettes for, skjer for mye på feilaktig grunnlag. Derfor forsvarer jeg ham litt nå.

    • 1957? 1997! 2007! 22. juli 2011! Ja, for den del: Senere. Med mindre Peder Jensen plutselig har forkastet tankegodset han har forfektet uavbrutt de siste årene, og det ser jeg ingen tegn til eller ytringer om, så er kritikken din rimelig meningsløs, og heller far-fetched. At jeg påpeker den historiske kontinuiteten – som, nota bene, dreier seg om langt mer enn “bisetninger” – betyr ikke at jeg ikke skriver om andre ting; og hvis du hadde artikkelen der jeg påviser hvordan Fjordman plasserer seg inn i en fascistisk tradisjon, så ville du sett at min “modus operandi” faktisk er å sette meg inn i hva folk som Peder Jensen skriver.

     At han selv synes det er ubehagelig at noen faktisk viser frem tingene han selv har skrevet, og fremdeles forsvarer, får så være. Det er jaggu ikke mitt problem.

     Selvsagt finner man sprø synspunkter i Klassekampen anno 1977. Hvis du hadde lest litt rundt på denne bloggen før du kastet deg inn i en debatt basert på antagelser ville du ha sett at jeg har kritisert ideer fra venstreradikalt (for ikke å snakke om venstreekstremt) hold som er langt ferskere enn dette. Men problemet med dagens AKP-ere, for eksempel, er ikke hva de mente i 1977, men hva de mente idag og har ment de siste årene. Og det er akkurat på samme måte med Peder Jensen, og akkurat på samme måte med hans ideologiske kumpaner. At de i tillegg er mulig å forstå ut fra en historisk, ideologisk sammenheng svekker ikke dette inntrykket, det forsterker det.

     Og ja, jeg var en gang så langt ute på venstresida at det halve kunne ha vært nok, og jeg sa garantert ting for både 10 og 15 år siden som var idiotiske. Ikke minst siden jeg for 15 år siden var 16 år gammel, og da begår man jaggu mye pinlig. Men min fortid på radikal venstreside gjør meg godt i stand til å kjenne igjen en del typer tankegods, og til å forstå farene ved å lulle seg inn i en oppkonstruert virkelighetsforståelse. Det gjør meg ganske godt i stand til å kritisere Fjordman. Og det gjør meg godt i stand til å kritisere den radikale venstresida, noe du forhåpentligvis vil oppdage om du leser litt mer på bloggen min.

     Og vær så snill: ikke bland “høyresiden” sammen med Jensen.

     Til sist: Det er ingen motsetning mellom å være essayist og å være fascist. Når Fjordman i årevis har hevdet synspunkter som plasserer ham skvær innenfor en ganske vanlig, statsvitenskaplig definisjon på fascisme skal det jaggu mer til for å forsvare ham enn å peke på svenske sosialdemokraters brevskriving en gang for lenge siden eller på det generelle politiske klima i 1922. Du kan for øvrig gjerne vise til presis hvilke essay av Fjordman du refererer til når du mener han hevder “stikk motsatte synspunkter”. Det ville være en smule mer interessant enn å lese om dine følelser av at min kritikk er på “feilaktig grunnlag”.

 3. Høyre- og venstreekstreme, høyre- og venstrefascister? Nei, la oss snakke om tilhengere av vold og ensretting versus motstandere av vold/tilhengere av individets selvbestemmelsesrett.

  Det eksisterer intet klarere skille mellom to individer enn om den ene er villig til å benytte vold for å tvinge den andre med og den andre er motstander av vold. La oss samle alle voldstilhengere på en side og de fredelige på den andre.

  Her har vi voldelige elementer på venstresiden av i dag – venstrefascister/venstreekstreme: http://jp.dk/indland/krimi/article2610501.ece

 4. Jeg skrev et svarinnlegg her i går, er det falt ut av tekniske årsaker eller blitt sensurert?

  For øvrig: Document.no angripes av Egeland i Dagbladet i går, og av VG-kronikk i dag, og Fjordman svarer Hylland i Dagbladet, så nå går det unna gitt.

  http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10031698

  http://www.dagbladet.no/2011/11/18/kultur/debatt/debattinnlegg/islam/innvandring/19071489/

  Synes Fjordman går litt mye på repeat her, han burde utnyttet spalteplassen smartere. Blant annet fulgt opp tråden han avsluttet med sist om om at venstrevridde journalister og pressestøtten er en trussel mot demokrati og ytringsfrihet. Tror han kunne presset ut 5 kronikker bare der. Nå går snart teppet ned for ham i islamdebatten, slik som han nå gjentar seg selv.

   • Har du svart på det innlegget der jeg på din oppfordring til å dokumentere lenket til et seinere innlegg enn 2007 hvor Fjordman hevder stikk motstatte synspunkter?

    Dette innlegget og ditt eventuelle svar står ikke ovenfor her nå lenger.

    Poster i så fall på nytt denne lenken til et innlegg i 2008, som jeg brukte som et av flere eksempler:

    http://www.brusselsjournal.com/node/3153

    I dette essayet foreslår Fjordman en frihetlig, anarkistisk, antifascistisk, demokratiserende løsning på de problemene han mener eksisterer.
    Altså at dagens innfødte europeere som står for de samme verdier som Fjordman, skal kunne etnifisere seg og anerkjennes som Europas urbefolkning.

    Et mer liberalistisk og anarkistisk synspunkt finnes knapt! Så dette 2008-essayet står stikk i strid med essayet fra 2007, som du bruker til å definere ham som fascist som står for etnisk-religiøs rensning av Europa.

    Derfor mener jeg Fjordman først og fremst er en essayist og kåseriskribent. En fri penn, ikke en fascist eller agitator for en spikret ideologi. Han stjeler meninger fra mange, spissformulerer, overdriver, endrer stadig mening, bruker sjangernes mange virkemidler.

    Fjordman er irriterende, insisterende, sikkert også islamofob etter nyere leksikal definisjon, men han er IKKE fascist.
    Og det er rett som han sier at den norske og svenske arbeiderbevegelsen står i en mye sterkere fascistisk tradisjon enn det han selv gjør.

    • Ja, dette essayet er jo et godt eksempel på flere ting. For det første er det en gjentagelse av Eurabia-tenkningen – som står sentral i Fjordmans univers – og av synet på både EU og de politiske elitene som han legger frem i “Native Revolt”. Han skriver blant annet:

     Based on this evidence, the European Union can hardly be seen as anything other than a criminal organization dedicated to the demographic dispossession and cultural marginalization of the indigenous peoples of an entire continent. Consequently, the EU should be immediately and totally dissolved.

     Dette er en ren repetisjon av de såkalte kravene – på vegner av “vi, de europeiske folkene”, fra året før, krav som altså skulle følges opp med både skattenekt og “de nødvendige (eller passende, avh. av oversettelse) midler” dersom de ikke ble innvilget. At dette ikke kom til å skje visste selvsagt Jensen både i 2007 og 2008, EU oppløses tross alt ikke på grunn av høyreekstreme bloggeres nettfantasier. Men at han her foreslår å starte en europeisk urfolksorganisasjon er på ingen måte det motsatte av det han skrev året før. Det er en videreføring av det samme.

     Du tar imidlertid svært grundig feil når du påstår at “Native Revolt” er det essayet jeg bruker for å vise at Peder (Fjordman) Jensens ideologi er fascistisk. Det bruker jeg en lang rekke av hans forskjellige essays for å gjøre, blant annet essayet “Preparing for Ragnarök” (2011) – sånn apropos din opprinnelige påstand om at jeg fokuserer på ting skrevet for lenge siden. Dette siterer jeg fra i min ferskeste bloggpost, men vi kan godt gjenta litt også her. I dette essayet, der Jensen for øvrig drar betydelige veksler på Guillaume Faye, en ledende tenker innen den definitivt nyfascistiske nouvelle droite-bevegelsen, skriver han blant annet:

     Experience also tells us that if two or more different populations inhabit the same land, they will eventually mix. In combination, this means that the only way European civilization can flourish in the long run is if we have large territories specifically dedicated for people who are overwhelmingly of demographic European stock. In those cases where this has been lost it needs to be reestablished. Ideas matter, but culture primarily follows genes.

     I tillegg ber han oss om å vekke til live de “store krigerne” i oss for å stoppe bølgen av “dekadens, svik og suicidal toleranse”, og han skriver at “those who have championed the toxic ideas of Multiculturalism and mass immigration of alien tribes [must] disappear with [them]”. Alt dette plasserer Jensen ganske presis innenfor Roger Griffins statsvitenskaplige definisjon.

     Og det er det faktisk høyst rimelig å påpeke.

   • Du ba meg vise til essays av Fjordman som viser at han ikke er fascist, jeg lenket til essays på Brusseljurnals to ganger, ingen av mine to innlegg kom med her. Blokkerer du for lenker til slike nettsteder?

    • Nei, det første innlegget har aldri dukket opp her. Det andre så jeg først nå. Alt på min blogg forhåndsmodereres, så det tar i blant litt tid før kommentarer viser. Dersom det skal linkes til Brussels Journal e.l. foretrekker jeg ellers at det linkes via f.eks. WebCitation.

 5. Fjordman vet at vi vil få en større prosentvis del av den Europeiske befolkning med muslimsk bakgrunn. Dette vil skje enten Peder J liker det eller ikke. Da er spørsmålet, hvordan kan vi få dette til å fungere mest mulig fredelig? Her har overhode ikke Peder noen gode svar, eller han vil åpenbart ikke en fredelig framtid, der mennesker med ulik kulturell bakgrunn lever fredelig side om side.

  Dette får meg til å tro at Fjordman er en person med alvorlige personlighetsforstyrrelser, da han mangler empati med mennesker som ikke er av samme tro og etnisitet som han selv. Derfor bør en angripe høyreekstremister som avvikere og hatere, og ikke nødvendigvis bruke tid på å sette seg inn i deres forkvaklede virkelighets forståelse.

   • Mulig du har rett, men har sett så mye menneskeforakt i det anti-Islamske miljø det siste årene, at mange åpenbart kvalifiserer til psykiatriske diagnoser. Men flott analyse av Fjodmann og hans ideologi Øyvind:) Stå på…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>