Kven er terroristen?

Etter gårsdagens horrible terroråtak i Oslo og på Utøya, og etter at det vart kjend at gjerningsmannen er ein norsk 32-åring, har det byrja å koma spekulasjonar og informasjon om kven Anders Behring Breivik er. Nokre journalistar har festa seg ved at han omtala seg som både “kristen” og “konservativ”, og kallar han nettopp det. Nettabloiden Stavangeravisen kallar han nynazist.

Begge delar er gale, trass i at Breivik tilsynelatande har delteke på nordisk.nu – eit nettforum der det også er mange aktive nynazistar (men det er ikkje ein reint naziforum, slik EXPO framstiller det som). Det er heller ikkje særleg vesentleg at Breivik ein gong i tida var medlem av Framstegspartiet og jamvel lokallagsleiar i FpU. Det var neppe i FpU han vart radikalisert, dette ser ut for eit klassisk tilfelle av internettradikalisering, slik ein og har sett med unge europeiske jihadistar.

Breivik var inspirert av eit internettmiljø som kallar seg “counterjihadist”, eit miljø som forfekter ein ideologi som vel kan kallast høgreekstrem, og som også har koplingar til europeisk nyfascisme. Det er eit miljø eg har fulgt rimeleg nøye gjennom fleire år. Eg er ikkje overraska over at det er eit miljø som no har ført fram til ein terrorhandling i Noreg. Det overraskande er skalaen, storleiken på terroråtaka. Fleire er drept enn ved Al Qa’ida-åtaket i London for nokre år sidan. Sjølv om det finst eksempel på terroråtak utført av folk med tilsvarande motiv tidlegare, har dei ikkje vore i slik skala.

Skalaen og framgangsmåten ved bombeåtaket gjorde at mange mistenkte islamistiske terroristar. Så også underteikna. Me tok feil.

Terroristen var ein norsk ekstrem nasjonalist, ein sjølverklært “kulturkonservativ” – som om massedrap på mindreårige er “kultur” eller “konservatisme”. Han gjekk målretta etter å drepa politisk engasjerte ungdomar, medlemmer av AUF, som han har knytt til det han kallar “kulturmarxismen”. Målet var ikkje tilfeldig. Det var høgst målretta. Korleis kan eg hevda det?

Anders Behring Breivik har vore ein aktiv deltakar på nettstaden document.no. Det er ikkje rimeleg å klandra document.no for det. Sjølv om nettstaden har vore ein sentral stad for innvandringskritisk tenkning i Noreg dei siste åra er han i denne samanhang moderat. Redaksjonen til document.no består ikkje av gale rasistar, og dei har nok – som oss alle – ei tung tid no. Men Breivik sine kommentarar på nettstaden – som document.no no har publisert i sin heilskap – avslører rimeleg presis kva tenkning som har inspirert Breivik. I ein kommentar heiter det:

Jeg drev forretninger noen år mens jeg studerte og tjente noen mill slik at jeg kunne finansiere en inntektsløs politisk aktiv tilværelse. Jeg bruker nå disse midlene til å kunne jobbe fulltid med å videreutvikle/markedsføre Viennaskolen (Vienna school of thought) som Fjordman, Bat Yeor, Spencer + mange andre allerede har bidratt så mye til. De siste tre år har jeg jobbet fulltid med et kulturkonservativt verk som vil bidra til å videreutvikle/markedsføre disse politiske doktrinene ytterligere.

I ein annan skriv han:

Vet ikke helt hvor jeg skal ta det opp men vår egen Fjordman er i ferd med å bli kåret til 3 plass blant de mest anerkjente/innflytelsesrike Europeiske anti-Jihad/anti-multikulti/anti-Marxist intellektuelle/bloggere. Etter Gates of Vienna (nr. 1) og New English Review (2). Ovverraskende nok ligger Fjordman faktisk an til å slå selveste Brussels Journal!  Med andre ord. De som enda ikke har lest Fjordmans bok: “Defeating Eurabia” har ikke fulgt med i timen. Jeg vet at det er vanskelig å bli profet i eget land men dette er over all forventning. Gratulerer Fjordman!

For langt dei fleste nordmenn er nok både Fjordman, Gates of Vienna, Bat Ye’or og Robert Spencer relativt ukjende namn. Eg har skrive ein del om dei tidlegare, blant anna i denne artikkelen på depesjer.no. Der skriv eg om både Bat Ye’or og Fjordman, og eg siterer også frå Fjordman si “europeiske uavhengigheitserklæring” publisert hjå blant anna Brussels Journal. I denne heiter det (mi omsetjing frå engelsk til nynorsk):

Dersom desse krava ikkje vert fullt ut fulgt opp, dersom den europeiske union ikkje vert oppløyst, multikulturalismen ikkje vert avvist og den muslimske innvandringa ikkje vert stogga så har me, Europas folk, ikkje noko anna val enn å konkludera at myndigheitene våre har gjeve oss opp, at alle skattane dei samlar inn er urettvise og at lovene som vert vedtatt utan vår aksept er illegitime. Me vil slutta å betala skatt og ta dei naudsynte stega for å verna om vår eigen tryggleik og sikra vår nasjonale overlevnad.

Dei fleste i desse miljøa – antakeleg inkludert Fjordman – er knappast valdsmenn, og dei oppmodar sjeldan til direkte valdelege åtak. Tonen vert likevel sett i tekstar som den eg siterer over. Og i årevis har desse gruppene spreidd ideane sine over nettet, og slik bidrege til ei radikalisering. Eg åtvara mot dette i boka mi “Eurofascism” for fleire år sidan. Då skreiv eg:

The mythos of Fallaci and Bat Ye’or tell a story highly reminiscent of traditional fascist thinking. Europe is being occupied by a foreign cultural-religious force described solely in negative terms. This is the fault of the «liberal elites». It is no surprise that some Eurofascists support an apartheid regime based on religious adherence, and that they want leading liberal politicians tried for «treason».

In late 2005, for instance, a Norwegian blogger – living in one of the world’s richest countries, a country which has repeatedly been ranked as the ‘best place to live’ by the United Nations – called for a stop of all Muslim immigration. He also called for denying asylum to all asylum seekers «of Muslim faith», and for reviewing «all citizenships given by the Norwegian state for the last 40 years». In addition, he noted that «converting to Islam should be outlawed and viewed as cultural treason, and the convert should be banished». All this, of course, is only «a good beginning».

While this specific blogger was unknown even then and now is forgotten in the digital jungle, similar ideas are increasingly pushed by what could be called the brownshirts of the IT-era. Others, perhaps realising the difficulties of winning through with political demands as those above, resort to politically motivated violence and in some cases even to terrorism.

Eg skulle ynskja at eg tok feil den gongen. Dette er den absolutt mest ubehagelege “kva var det eg sa?”-augneblinken eg nokon gong har opplevd. Elles vil eg visa til artikkelen “De usynlige terroristene” som Shoaib Sultan og underteikna skreiv i Samtiden nr. 2, 2007. Eit relevant utdrag:

I media og hos politikerne har imidlertid fokuset på islamistisk terrorisme blitt mer og mer enøyd, preget av manglende kjennskap til ulike terrorgruppers motiver og i blant – som i tilfellet Berg – av en slående historieløshet. Strategier og forklaringsmodeller som gjør muslimske terrorister til noe grunnleggende annerledes enn «våre egne terrorister» gjør det vanskeligere å bekjempe dem: likhetene mellom høyreekstreme og islamistiske terrorister er langt større enn ulikhetene.

Den viktigste regelen i enhver konflikt er at man burde kjenne sine fiender. I kampen mot terrorisme virker europeisk og amerikansk opinion å ha sett seg blind på et karikert bilde av en av fiendene. De andre blir altfor ofte glemt. Det kommer til å bli utnyttet.

Aldri har det vore verre å få rett.

Dette er ein rotete bloggpost. Tankane er framleis uklåre. Sjokket er framleis overveldande. Men ein ting er eg iallfall sikker på. Neste gong eg høyrer nokon repetere mantraet “alle muslimer er ikkje terroristar, men alle terroristar er muslimar” kjem eg til å verta verkeleg fly forbanna.

Om nokon har spørsmål i høve desse miljøa, som eg har drive omfattande journalistisk research på i fleire år, er det berre å stilla dei her, eller å ta kontakt på e-post oyvindstrommen (at) gmail.com.

Les også denne artikkelen i Nettavisen: - Derfor ble han ikke oppdaget

105 thoughts on “Kven er terroristen?

 1. Heisann,

  Er du interessert i å få oversatt saken til engelsk? Dette er noe jeg føler flere bør få lese, ettersom det gir et langt mer nyansert og interessant bilde av Breivik og miljøet han later til å være knyttet til enn noen mediarapport jeg har lest til nå.

  • Jeg arbeider selv delvis som oversetter (delvis som journalist), men får nok ikke tid til å lage en oversettelse. Men hvis du har lyst til å gi en hjelpende hånd er det bare å ta kontakt på mail.

 2. Pingback: Kven er terroristen? - Øyvind Strømmen betraktninger | Sosial På Norsk | Scoop.it

 3. Jeg føler ikke at du har gjort avgrensningen i definisjonene dine på “eurofascisme” og nynazisme klar nok. Jeg vil gjerne vite hvorfor du mener Breivik ikke er nazist? Det er akkurat samme retorikk som hos en del av de tyske nynazister.

  • @ronia:

   Nynazister kjennetegnes av en rekke ting, blant annet er antisemittismen – jødehat – et ganske sentralt element som det er ganske vanskelig å overse. Men det handler også om økonomisk politikk; der det tradisjonelle ekstremhøyre gjerne er lenger til venstre i økonomiske henseender; mens disse folka gjerne refererer til den østerrikske skole, og ikke akkurat er venstreorienterte, heller ikke økonomisk sett.

   Det finnes kontakter til nynazister, men det er ikke det som er det sentrale kjennetegnet for denne nettbevegelsen. Når jeg snakker om eurofascister (i boken min) dreier det seg mest om mer etablerte politiske partier, som riktignok har betydelig sammenfall med “counterjihad”-nettbevegelsen. Flamske Vlaams Belang, franske Front National, etc.

 4. Det blir hevdet at ABB og Fjordman er en og samme person.

  Kan det være mulig, eller er det sikkert at de er to forskjellige? Det vises til at tekstene de har skrevet ord for ord er identiske (på norsk og engelsk) og dette blir ført som bevis blant annet av @translator_eli på twitter.

  • @Håkon:

   Det virker svært usannsynlig, da Fjordman har kommentert hele terroraksjonen på Gates of Vienna, både som “tipser” til redaksjonen og i kommentarfeltet her. Det ville vel være noe vanskelig hvis man ble arrestert for massedrap samtidig, selv om det selvsagt er tenkelig at Fjordman er flere personer. Videre har flere kilder sagt at de -vet- hvem Fjordman er, og at de -vet- at han ikke er ABB. Ok, ingen av dem er det jeg ville regne som solide kilder, men jeg tror nok de snakker sant der.

   Kilden for at ABB og Fjordman er den samme ser derimot ut til å være en svensk blogg kalt realisten.se, et høyreekstremt nettsted (men i en annen sjattør). De har senere forklart at Breivik skal ha vært i kontakt med dem og sagt at han var Fjordman. Det er selvsagt ingen umulighet at han har løyet på seg å være det.

 5. Takk for oppklaring av definisjonene dine. Jeg vet ikke om antisemitismen kan være skilletegnet, for jeg har opplevd en del antisemittisme i Norge, både skjult og implisitt og åpen og eksplisitt, og kristenfundamentalister gjør her ingen forskjell, selv om de virker å ha en litt bakomvendt tilnærming til sin antisemittisme. Hva med dette å føle seg overlegen på grunnlag av tilhørighet til en selvdefinert overlegen gruppe innenfor et biologistisk “rase”konstrukt?

  Men jeg er slett ikke ekspert, og har heller ikke oversikt over ABB sine holdninger i dette.

  Ville du si at denne strømningen blant høyreekstreme er potensielt like beredt for å utøve vold for å skade de som de ser som fiendene sine? Og å organisere seg for å oppnå dette?

 6. Hei
  Interessant lesning og veldig nyttig akkurat nå. Kan du kjapt oppsummere hva den østerriske skolens teser går ut på?

 7. @Heidi:

  Nja. Det er en økonomisk idelære, se: http://no.wikipedia.org/wiki/Den_østerrikske_skole

  Det er forsåvidt et høyst underordnet moment, men er altså en av forskjellene mellom klassisk (ny)nazisme og denne “counterjihadist”-tenkningen.

  @ronia:

  “Hva med dette å føle seg overlegen på grunnlag av tilhørighet til en selvdefinert overlegen gruppe innenfor et biologistisk “rase”konstrukt?”

  En del av disse folkene er opphengt i raseteorier. Andre ikke. ABBs kommentarer på f.eks. document.no er langt fra de mest ytterliggående på det området. Noen ganger gjør det seg uttrykk i såkalt etnopluralisme, en forestilling om at hvert folk skal ha sitt eget land, og at dette må holdes “rent”. Det er en ideologisk utvikling man finner i nyfascismen fra særlig 1960-tallet og utover. ABB er mest opphengt i “kulturmarxisme”, “suicidal humanisme” osv.

 8. Dette var god, oversiktelig informasjon, som i tillegg til det jeg har lest av deg før, har gitt meg en mer troverdig og forklarende forståelse. Din uttalelse om det mantraet du omtaler, gjør meg sint og jeg skrev allerede på FB i går at vi måtte ikke dømme noen , før vi vet hva og av hvem det har litt gjort.. Jeg har bodd i Tyrka, og og har mange muslimske venner og også Imamer jeg snakker ofte med. Vi er egentlig ikke så uenige, og jeg har bare en gang blitt tiltalt negativt av en Imam som er i familie av noen av våre beste venner. Han mente at jeg ikke var riktig kledd. Jeg har flere ganger vært i Øst Tyrkia ,selvsagt med hensyn til mine kurdiske venner kledd mer lik dem, og jeg dekker alltid håret når jeg går inn i en Moskè, på samme måte som jeg dekker skuldre når jeg besøker Katolske kirker. Men uttalelsen om at alle muslimer er ikke terrorister, men alle terrorister er muslimer.er et uttrykk jeg har hørt ofte, dog i andre variasjoner også, og jeg er glad noen mener det samme. Jeg kjenner ikke til denne Anders, men under en lenke med meningsutvekslinger kom han inn i diskusjonen fordi jeg hadde to venner som kom med noen uttalelser han likte. Disse to fant jeg ut at jeg måtte slette, da jeg antar de var nazister utfra deres innlegg og uttalelser. Dette ble langt, men takk for god informasjon.

 9. Pingback: Hvordan er det mulig? | Ane Sin Plass

 10. Det er nok ikke bare Øyvind som med beklagelse registrerer at alle pessimisteiske spådommer slår til. Jeg har fryktet at innvandringen skulle lede til enorme kostnader, drap, voldtekter, narkotikatrafikk, muslimsk terror og etter hvert også terror begått av ikke-muslimer. Selv om jeg hadde trodd at den type terror vi nå har sett ville komme på et senere stadium finner jeg det naturlig å spørre om det er noen som vil benekte at jeg har fått bekreftet mine bangeste anelser?

  Når det er det selvsagt viktig å være tydelig på at selv om alle ulykkene innvandringen har resultert i i sannhet er forferdelige, kan de ikke forsvare bruk terror som virkemiddel fra innvandringsmotstanderes side.

 11. Det har bygget seg opp et farlig vrangforestilt internettt hatmiljø i Norge, der en person med grandios personlighetsutvikling har fått grobunn for sin totalt vrangforestilte tankeutvikling med støtte fra dette internetmiljøet.

  Hvordan fremkommer grandios personlighetsutvikling?

  Det kan begynne med mangelfull og inkompetent barneoppdragelse. En 6-årings moralske modenhet er avhengig av at 6-åringen forstår forskjellen på mitt og ditt. Det er ved denne alderen 6-åringen skal ha nådd en slik modenhetsgrad at han/hun forstår dette og klarer å forholde seg deretter. Hvis det mangler, viser 6-åringen mangel på modenhet i sin moralske forståelse.
  Neste moralske trinn i modenhetsutviklingen kommer gjerne ikke før man er 18-20 år. Da vil de aller fleste også ha utviklet empatiforståelse. Dvs. ikke bare hva som dreier seg om en selv, men også evnen til å kunne sette seg inn i andres situasjon, og ta hensyn til de andre, både i tanker og handling.
  Mangler dette kan veien til den grandiose utviklingen være relativt kort. Vi har altså med en person å gjøre som i sin modenhetsutvikling mangler empati og moralsk forståelse. En med grandios personlighet har utviklet en personlighetsforstyrrelse og vil anse at han/hun står over lover og menneskeligheten. Av og til vil de tro at de har guddommelige egenskaper.

  Hvordan takles grandios personlighetsutvikling i det norske samfunn?

  I det norske samfunn kan vi sette spørsmål ved om vi er rettet inn på å bygge opp denne moral- og empatiforståelsen godt nok. Er familien, barnehaven, skolen, venner og samfunnet ellers oppmerksom på og rustet for at barna skal bygge opp sin moralske modenhet?
  Min tanke er, (men den kan være feil og det bør forskes på dette), er at når et menneske som utvikler grandios personlighet, møter et slikt “nett” som internettradikaliseringen utgjør, vildet kunne bli et møte mellom et arnested og en kruttønne uten moralsk forståelse, og uten empati. Blir vedkommende backet på nettsteder som ikke gir moralsk motstand, men backer tankene til vedkommende, kan det utvikle seg alvorlig uønskede handlinger.
  Jeg tror samfunnsforskere og psykologer skal se nærmere på den psykologiske siden av utviklingen i det norske samfunn. Jeg tror det finnes grobunn for en del som utvikler grandios personlighet. Man bør også se nærmere på psykologien i Bader-Meinhof, som vel er godt gjennomanalysert. Paralleller bør muligens kunne finnes.

 12. Har du noe inntrykk av hvor kjent ABB var i miljøet du beskriver? (Altså fascistene som hovedsaklig sprer propaganden sin via nettet). Og hvor åpen han har vært med holdninger som på forhånd kan ha indikert at han kan ha vært istand til å gjennomføre en terroraksjon?

  Er dette en person PST burde klart å ta på forhånd? Har du noe formening om hva som skyldes slappheten til PST og politiet generelt ovenfor høyreekstreme? Undervurderer de trusselen, eller er det rett og slett fordi politiet i større grad sympatiserer med høyresida? Tenker da på behandlinga av mer åpent høyreekstreme miljøer i Norge, som f.eks slavisk union i Oslo i vår og miljøene i Buskerud og Vestfold, iforhold til hvordan langt mindre ytterliggående og militante miljøer på venstresida og knytta til Islam blir behandla.

  • @Torstein:

   Mitt inntrykk er at han ikke har vært spesielt kjent eller profilert, men han har skrevet en del kommentarer på ulike nettsteder; flere har også uttrykt enighet med ham. Men han har ikke foreslått noe slik som dette, selvsagt.

   Jeg vet ikke hvilke andre faresignaler som kan ha eksistert, om han har hatt konkret kontakt med mer tradisjonelle høyreekstreme miljøer osv, og kan derfor vanskelig si om PST burde ha oppdaget han før eller om dette var en umulighet. Kommentarene han har skrevet er i seg selv verken uvanlige eller voldsforherligende, så de har nok gått under radaren.

   Jeg har inntrykk av at politiet har fulgt opp mer åpne høyreekstreme (nazistiske) miljøer godt, og opplever også at trusselvurderingene til PST gjenspeiler dette, selv om de – ikke uten rimelig grunn – har lagt stor vekt på trusselen fra islamistiske grupperinger, en trussel som er reell nok. Jeg tror det blir feil å spekulere i politiets politiske sympatier; politifolk er høyst forskjellige. De fleste jeg kjenner er fra Venstre og til venstre.

 13. Hei Øyvind!
  Flott og informativ bloggpost.
  Det vert hevda ulike stader at Breivik er Fjordman, veit du noko om dette?

 14. Pingback: links for 2011-07-23 « Vox Publica

 15. @ Øyvind. Jeg tror vi skal være forsiktige med å gi innvadrerne kollektiv skyld for noe som helst.

  Innvandringen (fenomenet – ikke det enkelte individet) har imidlertid resultert i en rekke forferdelige forhold. Når det gjelder sammenhengen mellom innvandring og terror vil jeg spørre om forsøket på å styrte et fly for noen år siden ville funnet sted dersom vi ikke hadde hatt muslimsk innvandring? Ville angrepene i Danmark og Sverige det siste året funnet sted dersom de ikke hadde hatt slik innvandring? Ville angrepene i Oslo ha funnet sted uten slik innvandring? Eller er alle disse terrorangrepene et ledd i de forferdelige konsekvensene jeg og andre har profetert?

  Det finnes ikke helt sikre svar på noen av disse spørsmålene. ABB er antagelig gal. Jeg kan ikke utelukke at han ville ha funnet et annet påskudd for å gå berserk dersom vi ikke hadde hatt alle problemene som innvandringen har resultert i. Men det virker heller ikke utenkelig at dette er et ledd i den rekken av katastrofer som de åpne grensene har resultert.

 16. Uskyldig norsk blod er spilt. Denne ABB er ingen nasjonalist!

  Skulle personlig vist denne fordervede fyren hva ekte nasjonalister gjør med folk som massakrerer norsk ungdom!

 17. @Vestlandsguten:

  Imagine Hamish McDonald, a Scotsman, sitting down with his Glasgow Morning Herald and seeing an article about how the “Brighton Sex Maniac Strikes Again.” Hamish is shocked and declares that “No Scotsman would do such a thing.” The next day he sits down to read his Glasgow Morning Herald again and this time finds an article about an Aberdeen man whose brutal actions make the Brighton sex maniac seem almost gentlemanly. This fact shows that Hamish was wrong in his opinion but is he going to admit this? Not likely. This time he says, “No true Scotsman would do such a thing.”
  —Antony Flew, Thinking About Thinking

 18. Så vidt jeg har forstått betrakter denne terroristen seg som “konservativ”. Har han beskrevet seg selv som nasjonalist også?

 19. Artikkelen ble jeg ikke mye klokere av. For politisk korrekt til å fungere som god analyse eller reelt klargjørende. Men foreløpig tyder kanskje noe på at vi har å gjøre med en mann som totalt har sveket sine idealer?

 20. Har lenge hatt en dårlig følelse angående det jeg har beskrevet som en nasjonalistisk anti-islamsk strømning. For meg står denne i dyp kontrast til kritikken fra nyateistene, som jeg anser som langt mer konstruktiv.

  I praksis er den nasjonalistiske anti-islamismen en mye større del av den politiske debatten, da de ytre høyrepartiene tilhører denne. Det er også denne formen som er vanligst på diverse nettforumer. Jeg så Douglas Murray i sin tid forsvare denne strømningen, omtrent med logikken at ens fiendes fiende er en venn. Etter dette, ser vi kanskje det endelige beviset på at denne strømningen er grunnleggende farlig. De er ikke nazister, men det kan være liten tvil om at svært mange av dem ville vært det på 30-tallet i Tyskland. (Politisk orientering har en vesentlig arvbar komponent.)

  Det man ser når man leser på diverse nettforum, er jo at disse debattantene har et paranoid forhold til media, og tror tilsynelatende på en mediakonspirasjon. Selv om mange hevder de bare er islamkritiske, skinner hat overfor muslimer ofte igjennom. I det hele tatt preges de av svart/hvitt-tenkning, og en manglende evne til å se nyanser. De er ensporede og dogmatiske. Det at de stadig diskuterer og utveksler meninger med likesinnede, fører til gruppepolarisering og enda mer ekstreme meninger.

  Angående meningene til Anders Behring Breivik, oppfattet jeg det slik at han ønsket å se til Japan og Sør-Korea sin innvandringspolitikk. Han mente et kulturelt homogent samfunn er best – at det gir samhold og mindre konfliktnivå. Multikulturalisme mente han derimot førte til konflikt, og at ikke var kompatibelt med velferdsstaten. (Han mente USA var den eneste suksessfulle multikulturelle staten.) I det jeg leste hadde jeg egentlig vanskelig for å se direkte rasisme, og jeg synes fientligheten hans var atskillig mer rettet mot “kulturmarxistene”. Jeg ønsker ikke å legge ord i munnen på ham, men sett i lys av denne terroraksjonen, virker det som han så på dem som foredere, og en grunnleggende trussel mot det norske samfunn.

  Jeg må si jeg har vanskelig for å se hva han har ønsket å oppnå med denne aksjonen. Han måtte da vite at det i alle fall på kort sikt ville gi økt oppslutning om Arbeiderpartiet og det de står for. Kanskje han har ønsket å vekke andre som mener som han? Mente han dette skulle være starten på at man “tar de nødvendige stegene for å sikre nasjonens overlevelse”? Man kunne vel også se for seg dette var mer ment som hevn og ble gjort i affekt, utløst av frustrasjon og sinne. Den hypotesen skurrer imidlertid for meg. Dette slår meg heller som instrumentell aggresjon, blant annet fordi terroraksjonen virker så nøye planlagt og kalkulert. Han skal også ha opptrådt rolig under massakren på Utøya. Gjennom Facebook-siden hans fikk jeg inntrykk av at han var ganske tydelig utilitarist (med stadige referanser til John Stuart Mill), og jeg tipper han må ha ment målet helliget middelet her. Det eneste målet jeg til nå kan tenke meg er altså å vekke sine meningsdelere til å begynne noe i retning borgerkrig.

  Dette er imidlertid bare foreløpige tanker, som vil bli betraktelig revidert etter hvert som mer kommer frem.

 21. Øyvind Strømmen: Etter det lite nyanserte bildet pressen har skapt, var det en glede å lese din artikkel på Aftenposten.no. Har lest alle artiklene til Breivik på docs, og må si at jeg aldri fikk noe inntrykk av en høyre-ekstrem, eller rasist der. Jeg føler på mange måter at jeg har ventet på ditt innlegg, der jeg føler du oppsummerer Breivik utrolig godt. Spesielt begreper jeg selv ikke klarer å definere, på grunn av mangel på begrepsrikdom…

 22. Jeg må si at jeg vrenger meg, og at sorg gjør meg stille. Jeg kan ikke annet enn å forsøke å forstå.

  Drosjesjåføren som kjørte Breivik til gården noen dager før udåden, sa at han var hyggelig. De snakket om at gården tidligere hadde vært brukt til å dyrke hasj, men Breivik svarte rolig at han skulle bruke den til noe annet. Uhyggelig, med tanke på hva han var i ferd med å gjøre. Venner har beskrevet Breivik som hyggelig og godt likt på skolen. Han var stor og kraftig og tok seg av de som ble utstøtt eller mobbet.

  Jeg har hørt det samme om selvmordsbombere. Familie og venner sier at det må være feil – det må være en annen person som har gjort det.

  Så hva er det som skjer? Det virker som om skillet mellom argument og handling forsvinner, og at Breivik faller inn i et ‘dataspill’, hvor han helt rolig går rundt og dreper mennesker.

  Det pekes mye på Breivik som antimuslim (og mindre på antimultikultur og anti-marxisme), men han har sprengt regjeringsbygningen og slaktet ned barn og unge tilhengere av Ap. Fredagen dette skjedde, gikk han ikke inn i en Moske og drepte menn under fredagsbønnen. Han reiste til en øy noen timer fra Oslo, og med det mål å drepe alle som var, og som var fanget, der. Det virker ikke som om enkle løsninger passer inn i dette bildet.

 23. Pingback: oyvindstrommen.be traktningar» Blog Archive » Who is the terrorist?

 24. Et hvert anstendig menneske må etter min mening være skeptisk til et sytem av ideer som blant annet går ut på at terror mot Israel leder terrorister som faller i kampen rett til paradiset. (Her er alle de 6 lovskolene så vidt jeg vet enige – dette er mao. et entydig besvart spørsmål i islam.)

  Det er imidlertid tvilsomt om denne ABB kan ha vært motivert av kamp mot islam basert på uvilje mot ideologier som legitimerer terror. Spørsmålet er om anti-islamistene kan ha ordlagt seg på en måte som har bidratt til at ABB har gått fra vettet? Kamp mot ideer som resulterer i kriger, steining, kvinneundertrykkelse og terror mot Israel er ikke bare legitimt, men faktisk uhyre viktig. Spørsmålet er imidlertid om advarslene kan ha blitt fremført på en måte som har resultert i et av de ondene vi skulle bekjempe; terror?

 25. Pingback: Om Anders Behring Breivik - Velmont – Odin Hørthe Omdal

 26. Har dere sett denne??

  (YouTube-link redigert bort. Kommentar fra bloggeier: Etter litt tvil, har jeg valgt å redigere bort linken til denne YouTube-filmen, fordi den er reklame for boken hans. I denne ligger også konkrete oppskrifter på terrorisme. Selv om slikt er relativt enkelt tilgjengelig på nettet, ønsker jeg ikke å bidra til at det blir enklere via min blogg).

 27. Pingback: Sorle Stenersen Hovdenak sitt farvel til Hans Rustad « Norskgoy's Blog

 28. Anders Behring Breivik er ikke og har aldri vært hverken nasjonalist eller patriot. En person som er glad i vårt folk og fedreland vil ikke drepe norsk undgom på denne måten være seg de er fra Høyre eller Venstre.

 29. Har du lest Gore Vidal si bok ‘Perpetual War for Perpetual Peace: How We Got to Be So Hated’. Om du har, ser du nokon samanheng? Eg har tenkt på den boka, og då spesielt samtalane med Timothy McVeigh, i heile dag.

 30. Fokus må endres fra ideologier og politisering til nærpsykologiske perspektiver.
  Noen virkelig ideologi i ordets egentlige betydning er ikke det som har betydning for vedkommende, men det virker mer som et operasjonelt verktøy for objektivisering av hat og underlegenhetsfølelse.

  Alle hans lite sammenhengede tanker dreier seg mye om ett perspektiv:
  Noen andre må ha skylden for det som er galt i samfunnet. Men for gjerningsmannen selv er det egen utilstrekkelighet som er det sentrale. Det skjules gjennom skyldoverføring og egne forvridde perspektiver om egen suverenitet som fremkommer i hans innlegg i blogger og på nettforum.
  Hans handlinger på Utøya preg av: Ingen raskt handlende desperasjon, men presisjon og ro i drapshandlingene; som en overlegen figur i et rollespill.

  Som hos Vidkun Quisling lages det større tankesystemer som virker lite sammenhengende for andre og som skulle utgis som bok. Quisling laget sin versjon i “Universalimsen”. En ensidig samling tanker av et partielt intelligent menneskes tanker – som mye har lest, men lite forstått.

  Men hatet mot andre er er ikke tilstrekkelig motivasjon for disse handlingene.
  For manglende anerkjennelse og kjærlighet fra andre menn skal handlingene kompensere ved å imponere:
  “Elsk meg gjennom disse storslåtte og modige handlingene”. De grusomste udåder er grunnet i manglende kjærlighetsoppfyllelse Holder det for sannsynlig at han ville imponere andre i militærleiren i Rena der det utdannes spesialister i forsvaret.

  Vi vil nok høre etterhvert at han har vært snill og omsorgsfull mot andre som er blitt mobbet eller vært litt “utenfor”.

 31. Mye snakk om ideologier og ismer her. Jeg må jo si at et av de mest oversette faktum her er at Breivik var STOKK DUM. Hva var det egentlig han trodde han skulle oppnå annet en å klassifisere seg som en av de laveste etiske samfunnsborgere som har eksistert i verden noensinne, og dra alle med lignende politiske meninger med seg? Jeg visste også, på lik linje med alle andre, at det var muslimske terrorister som sto bak da det smalt. For jeg tenkte ikke tanken at noen kan være så jævli tilbakestående. Anders Behring Breivik er ikke en politisk person lenger, han er degradert til en av de mest patetiske taperne som noensinne har eksistert.

 32. Så nettopp en video som ryktes å være lagt ut av Anders Behring Breivik, og dersom den virkelig er laget av han, forklarer den veldig mye. Han tar til orde for krig mot de såkalte kulturmarxistene. Dette ser han som nødvendig, da han mener den demografiske utviklingen raskt går mot at muslimer kommer i flertall i Europa, og at dette vil utslette europeisk kultur. Han ønsker et monokulturelt og isolert Europa, jamfør Sør-Korea og Japan. Han mener dagens samfunn ikke er et demokrati, fordi marxister har hjernevasket befolkningen, blant annet gjennom utdanningssystemet og media. Jeg slås i det hele tatt spesielt av paranoiaen om en marxistisk konspirasjon. Det virker som han har kommet frem til at voldelig kamp gjennom historielesning, og er sterkt inspirert av korstogene.

 33. ‘Breivik var inspirert av eit internettmiljø som kallar seg “counterjihadist”, eit miljø som forfekter ein ideologi som vel kan kallast høgreekstrem, og som også har koplingar til europeisk nyfascisme. Det er eit miljø eg har fulgt rimeleg nøye gjennom fleire år’

  Er du da den andre ytterligheten som overvåker ‘ politiske mostandere’ ?

  ps
  Vedkommende er siktet for såkalte ‘allmennfarlige forbrytelser’, str.l. para 147a

 34. @Bjørn T:

  Hvis det å følge med på hva som blir skrevet i åpne og halvåpne fora er å “overvåke” politiske motstandere – ja, da har jeg overvåket dem. Hvis det å sette seg inn i historikken bak disse bevegelsene er å overvåke dem, ja, så har jeg også gjort det.

  Men den ekte overvåkingen av farlige ekstremister overlater jeg til politiets sikkerhetstjeneste. Som jeg håper og tror jobber som bare faen for å kartlegge dette nettverket.

 35. På grunn av tidligere erfaringer er alle kommentarer her forhåndsmodererte. Jeg kommer ikke til å sjekke innom igjen før i morgen, så om du kommenterer og kommentaren ikke dukker opp, er det grunnen.

 36. En annen ting som er underlig er at jeg har ferdes mye i anti-islamske miljøer. Men aldri hørt om denne filuren. Kan han være en ensom ulv? Det vil i så fall forklare hvorfor PST ikke har lyktes i avverge dette.

  En annen ting er bruken av virkemiddel. Jeg ville tro at en så intelegent person ville vinne mer selvrespekt ved å skyte en eller annen som faktisk har eller har hatt politisk makt enn en masse barn på Utøya. Mulig jeg må lese boka hans for å komme inn i mannens syke logikk.

 37. Pingback: Nasjonalistangrep på friheten : Liberaleren

 38. Flott artikkel og mange fine kommentarer. Men hva er egentlig kulturmarxisme?
  Marxisme stammer fra kommunismen, så han ser på AP som noe kommuniskt (eller sosialistiskt)?

  Men det tragiske var også at ekstreme muslimske grupper dukket tidlig opp i avisene og påtok seg ansvaret på dette, er det de vil?

  Religion og politikk hører ikke sammen.
  På 1300-1500-tallet var kristendommen sterkt fremtredende og ekstremt konservativt. Og sterkt undertrykkende. Jeg vil ikke at fremtiden skal bli slikt – uansett trosretning.

  Jeg håper virkelig at folk ikke glemmer at mange er hyggelige – uansett farge og trosretning, der ydykelse og respekt for andre mennesker burde vært en grunnleggende for ens oppførsel.

  Jeg misliker faktiskt metoden de konservtive religøse folk opptrer på. Jeg vet at det bare gjelder få folk som er så ekstreme. Jeg vet ikke hvordan en skal forholde seg til slike folk, men det er utrolig trist å se at de ikke klarer å forholde seg til at folk er forskjellige og at alle trenger plass til å være seg selv på egne premisser, ikke på bekosting av andre!

 39. Du har rett i at Breivik ikkje er nynazist. Den nykonservative sionismen hans appellerer ikkje til dei. Men han reknar jo seg sjølv som både kristen og konservativ. Så kvifor skal ein ikkje ta han på ordet og kalle han det?

  Både “kristen” og “konservativ” er heterogene kategoriar som femner om vidt ulike synstader, men ingen av dei utelukkar Breivik sine høgreradikale synspunkt i skjeringspunktet mellom konservatisme og fascisme (og laissez-faire kapitalisme). Ordet “kulturmarxisme” er nok til å få bjøllene til å ringje – dei som nyttar dette omgrepet har som regel tilknyting til ei form for sers konservativ ideologi. På trettitalet langa dei norske fascistane ut mot “jødemarxismen” i til dømes AUF – dette er ein oppdatert versjon av den gamle fascismen. Den sosiale bakgrunnen hans frå borgarlege miljø på vestkanten av Oslo deler han med mange av dei gamle fascistane. Hatet mot arbeidarrørsla og venstresida er ikkje av ny dato.

  Eg kan godt skjøne at den kristenkonservative høgresida gjerne vil distansere seg ifrå mannen, men du er då så vidt eg har fått med meg ein grøn, venstreliberal ateist, og står såleis svært langt frå synspunkta åt Breivik.

  • Grøn, venstreliberal agnostikar ;).

   Det er sjølvsagt band mellom dei nemnde miljøa og fascismen. Det er absolutt ingen tvil om. Eg meiner også at dei er fascistiske. Dei er imidlertid ikkje kristenkonservative i den tydinga me er vande med, og har særs lite med den tradisjonelle kristenkonservative høgresida å gjera. Dei vert stort sett også oppfatta som “kulturmarxistar” av Breivik og likesinna.

 40. God artikkel, sjøl om nyanser alltid kan diskuteres.

  Jeg mener det historiske og samfunnsmessige perspektivet i fascismediskusjonen må betydelig sterkere fram.

  Først noen sitater som jeg mener kan belyse helt oversette trekk ved i medienes typiske nåtidige, i slike tilfeller alltid messende, hyperkonformitet (som mange dessverre ikke oppfatter) og dens totalitært forførende sider.

  “Misery, mutilation, destruction, terror, starvation and death characterize the process of war and form a principal part of the product.” (Lewis Mumford – fra “Technichs and civilization”)

  “Everybody’s worried about stopping terrorism. Well, there’s a really easy way: stop participating in it.” (Noam Chomsky)

  “Democracy is not an incident that happens overnight, nor a gift that America can give to the world. It is a culture which needs peace to evolve.” (Shirin Ebadi)

  “Freiheit kommt nicht nach durchschlafener Nacht” (Wolf Biermann)

  “Democracies become dictatorships if governments do not listen to the voice of the people.” (Tom Van Meurs)

  “I am convinced, based on my own experience, that fascism will come to the United States in the name of national security” (Jim Garrison)

  Dernest vil jeg presisere, hva jeg her tenker på: med fascisme mener jeg en

  1) bevegelse som sikter mot en voldelig drevet/terroristisk omveltning av samfunnsformen fra liberal/demokratisk kapitalisme til diktatorisk kapitalisme uten begrensninger av rettsstatslig art på de herskendes økonomiske og andre grep i samfunnet, gjennom nedkjempelse av fri fagorganisering og politisk organisering av lønnsarbeiderne og andre underordna grupper i samfunnet

  2) den samfunnsformen (eller snarere det barbariet) som er resultatet av at en slik bevegelse kommer til makta. Om slike bevegelser er mer eller mindre rasistiske er ikke avgjørende for om det er snakk om fascisme, heller ikke om de sjøl kaller seg eller oppfatter seg som fascistiske.

  Det er heller ikke avgjørende om den formen for kapitalisme vi snakker om er statsdirigert og helt eller delvis eller i liten grad. Dette innebærer f.eks. at den sovjettiske statskapitalismen (Lenin definerte sjøl “kommunismen” – som han ikke kalte dette – fra 1921 i Sovjet som “statskapitalisme under proletariatets diktatur”, noe som dessverre er meget lite kjent) fra Stalins og byråkratiets erobring av avgjørende maktposisjoner ca. 1922-24 kan oppfattes som fascistisk i en variant. Det sammen gjelder Kina gradvis fra rundt 1920 og særlig etter “det store spranget” til Mao 1959-62. I dag med markedskapitalisme i stor grad må man si at Kina har sterke fascistiske trekk, dvs. kapitalisme uten noen demokratiske og rettsstatslige begrensninger, og med en totalitær ideologi ved makta. Det samme har faktisk USA, Israel, Iran og Russland og mange fler, fordi fagbevegelsen i disse land er avgjørende svekket, og sterke bevegelser i dem arbeider for fascismelignende mål ved eller nær sentrale maktposisjoner. Her kan nevnes Tea Party osv. i USA, Putins parti i Russland, osv.

  Hvorfor slikt opptrer i slikt omfang i dagens verden har ikke så mange (våget å) gå inn på. En god ansats i Norge er mye Georg Johannesen har skrevet (jeg viser spesielt til de to bøkene “Om den norske tenkemåten” og “Om den norske skrivemåten” (i “Gyldendals bokbålsutgave”, som Johannesen sjøl kalte det). Godt sitat: “Alle forsto Hitler straks”. Poeng: dårlig retorikk som vi finner flommer av i mediene, smisker for mye for publikum. Videre filosofen Jon Hellesnes’ bok “Illusjon” (Samlaget 2004), der har tar opp begrepet han kaller “lettnihilismen”

  De ideologiske strømninger som Breivik er en liten brikke i, er i dag så framtredende igjen, for første gang siden 1914-1945, at de overhodet ikke kan begripes uten et blikk på samfunnstilstanden mer bredt. Fenomenet føyer seg inn i et bilde at ekstremt voldelige dataspill, patologiske fenomener i fritt løp på internett i mange former, kombinert med en mer og mer usikker og vaklende tilstand i den globale balansen mellom natur og samfunn, i økonomi og kultur osv.

  Breivik er mer et symptom enn noe annet, på en eskalerende tilstand av global krig (også økonomisk og ikke minst imot menneskeartens naturgrunnlag). En forfatter som avgjørende har gått inn på dette, er tyske Carl Amery (1922-2005, pasifist og i en periode med i Tysklands Grønne parti) i boka ”Hitler als Vorläufer” (forlaget Luchterhand 1998).

  http://www.amazon.de/Hitler-als-Vorl%C3%A4ufer-Auschwitz-Jahrhunderts/dp/3630879985

  http://www.independent.co.uk/news/obituaries/carl-amery-502619.html

  Amery slår her fast, at fascismen og nazismen ikke var noe ”hendelig uhell” i det ellers greie og urokkelige historiske framskrittet vi kjenner fra norske historiebøker, men tvert imot et symptom på ideologisk fanatiske og sosialt pressede og/eller makthavende kapitalistiske gruppers reaksjonsmønster overfor den voksende økologiske krisen som kapitalismens utvikling framkaller. Hitler stilte som en av de første med sin sosialdarwinisme opp et (barbarisk, platt og dilettantisk) svar på den kapitalismeskapte økologiske krisen, som innebærer konsekvent marsj mot barbariske ”løsninger” med utryddelseskriger osv. Breivik og hele hans omgivende ideologiske miljø føyer seg soleklart inn i denne tradisjonen, helt uavhengig av formell begrepsbruk osv. Det er det strukturelle trekket ved ”tenke”måten og den derav følgende handlemåten som er viktig.

  Handlingene er sjølsagt uttrykk for en så rabiat og ekstrem personlighet, at det har forlydt at mange på det nevnte nynazistiske nettstedet tar avstand (noe kan vel å merke delvis være rent taktisk, vi må ikke være naive). Vi vet fra nazismens historie at sjøl tyske SS-offiserer under 2. verdenskrig i Jugoslavia syntes Ustasja-fascistene i Kroatia gikk for langt, og dette nå er så ekstremt, at det vel kun kan sammenlignes med disse Ustasja-terroristene og lignende, f.eks. Dr. Mengele, Pol Pot, Jonestown-presten (1979 så vidt jeg husker) osv. Dessverre finnes det nok langt fler historiske eksempler på slikt enn offentligheten gir inntrykk av, medienes historiekunnskaper er jo som regel ikke imponerende, men det gjelder dessverre også en del folk, herunder ikke unntatt historieprofessorer og lignende, som i slike tilfeller utropes til “eksperter”.

  Rent psykologisk er det ikke minst viktig å notere seg gjerningsmannens totale og totalitære gravalvor – han mangler fullstendig humor og sjølironi. Samtidig virker personens framtoning hyperkonform i reaksjonær retning, og flere henseender meget flat og banal, ”halvdannet”. Faren er at dette i en mediepsykose blir smittsomt. Som Nietszche har sagt, den som ser for intenst ned i avgrunnen risikerer at avgrunnen ser tilbake i vedkommende sjøl.

  Vi vet jo at helt tilsvarende og verre handlinger historisk er begått av stripevis av nazister og fascister (kommandanten i Auschwitz, Höss, er bare ett kjent eksempel), som ikke var muslimske varianter av det høyreekstreme (og pussig nok får liksom aldri mediene fram at Al Qaida osv. er høyreekstreme), også fredstid og i den nære fortid – de fascistiske massakrene i 1980 i Bologna og samme år i München kan nevnes her. Som alltid tenderer borgerlige kretser til å definere det nazistiske og fascistiske som mystisk og ubegripelig, bare tilfeldige personlige avvik uten sammenheng med samfunnssystemet under kapitalismen overhodet, og i deres terroroversikter forsvinner pussig nok alltid høyreterroren i Europa helt ut av bildet, sjøl om den har krevd langt fler dødsofre og har en helt annen karakter enn Baader-Meinhof-bandens terror osv.

  Det som må pekes på er at denne gjerningsmannens motivasjon og teorier er utvikla i et omfattende høyreekstremt internettmiljø (men neppe bare det) i Europa, et miljø hvis tenkemåter så å si bare har måttet utvikle seg fram til den dagen hvor en psykologisk ekstrem type som Breivik dukker opp og kroppsliggjør ideologien i reinkultur, som en sykdom som plutselig bryter ut etter en inkubasjonsfase. Handlingen er kanskje framprovosert nettopp av den demokratisk-revolusjonære utviklinga fra i vår som tegner seg i den arabiske verden, som jo objektivt sett sterkt underminerer det verdensbildet av islamsk, liberal og marxistisk konspirasjon mot Vesten som hylles av Breivik osv. Dermed kan det utløses desperasjon hos slike typer som ikke kan nyansere overhodet, og hvis personlighetsstruktur av diverse indviduelle grunner kan være patologisk anlagt.

 41. Deg er mogeleg at me bruker “kristenkonservativ” i ulike tydingar. Han skriv at han er kristen og konservativ, og då er ein vel automatisk kristenkonservativ? Men det er mogeleg at du legg ei snevrare tyding i omgrepet.

 42. Meget god og reflektert lesning, takk! Kun gjennom refleksjon, innsats og (allikevel) håp kan vi forhåpentligvis få den samfunnsdebatten som så sårt har manglet i Norge de siste ? år.

 43. Når det gjelder “facisme” pleier statsvitere å fortelle meg at går ut på et slags altomfattende statsstyre. Jeg har ikke oppfattet at ABB skal være tilhenger av noe slikt?

  Uansett så føler jeg at mannens standpunkter i diverse nettdebatter er av liten betydning nå. Jeg har vært enig i mye av det Fjordmann skriver. Men jeg vil foretrekke islamister, kommunister eller nazister (jeg er uenig med alle disse) fremfor en person med Fjordmanns retorikk og ABBs handlingsmønster. Ulike meninger kan vi leve med. Men ikke slike handlinger.

 44. Pingback: Debatten må forbli åpen « minerva

 45. @ Øyvind. Jeg stilte noen spørsmål lenger oppe som så langt ikke er besvart…. Du har jo rede på dette og opptrer som ekspert på TV. Har du noen svar også?

 46. Takk for en god og informert analyse! Det beste jeg har lest hittil. Jeg tror utfordringen blir å ikke kneble, men utfordre og debattere – og dermed åpne opp – nettsider som sprer hat. Det er farlig når liketenkende over tid får lar sine tankemønstre gå i spiral uten å bli utfordret og korrigert. Den frie debatten er en styrke, den fragmenterte debatten en utfordring!

 47. Denne mannen har hatt flere berøringspunkter med resten av samfunnet. Fra Fpu til Frimurerne. Men du legger skylden på anti-jihadistene:

  “Eg er ikkje overraska over at det er eit miljø som no har ført fram til ein terrorhandling i Noreg.”

  På ABC nyheter står det imidlertid at det var bombingen av Serbia som fikk begeret til å flyte over for ham.
  http://www.abcnyheter.no/nyheter/110724/den-terrorsiktede-–-foreldrene-mine-stottet-arbeiderpartiet

  Hva er det som gjør at det ikke heller er alle de som var motstandere av å bombe Serbia (bla. Kristin Halvorsen) som har ansvaret?

  Jeg må i det hele tatt si at det er drøyt å legge ansvaret for en manns forbrytelser på folk som ikke har noe med den å gjøre. Vel og merke dersom folkene ikke tar til orde for bruk av denne type virmmidler – eller støtter opp om idesystemer som legitimerer terror (som bla islam gjør). (Terrorister som dør i kamp mot Israel havner jo i paradiset.)

  • @Profeten:

   Enkelt og greitt. Massemorderens egne kommentarer og manifest peker veldig spesifikt og veldig konkret på dette miljøet som inspirasjonskilde. Fjordman fremheves spesielt.

   Har de ansvar? De har åpenbart ikke ansvar for utførelsen av massemord. Men de har ansvar for å ha spredt de forkvaklede ideologiske forestillingene som ligger til grunn her.

   Det har ikke FpU, selv om de mener ting jeg er sterkt uenige med dem om i innvandringspolitikken (og jeg synes faktisk det er rimelig smakløst å påstå at de skulle ha noe lignende ansvar). Det har heller ikke Frimurerne.

   De som står for disse ideologiske forestillingen har ingen rett til å gjøre som Pontius Pilatus og toe sine hender. Når man forfekter et verdensbilde der sentrale politikere, akademikere, journalister osv. fremstilles som “landsforrædere”, “quislinger” og lignende, og en konspirasjonsteori som sier at Europa er iferd med å bli okkupert og arabisert med full vitende og vilje fra disse politikerne, da er heller ikke veien til voldsbruk særlig lang – og som vist over har også Fjordman skrevet ting som det er lett å tolke som en aksept av voldsbruk, selv om han selv hevder å ikke ha ment det slik (for ikke å snakke om hva man finner i kommentarfeltene på en del av disse bloggene).

   Og det tror jeg de fleste evner å forstå.

 48. Disse forestillingene er vel temmelig sammensatte. Du har sikker lest mer på slike blogger enn jeg. Men mye av det de hevder er jo korrekt. I hvert fall har jeg fått bekreftet mange av påstandene i samtaler med muslimske skriftlærde.

  La oss ta synet på terror. Hvis mine klider har rett, er det det slik innen “mainstream” islam at terror mot Israel der terroristen må bøte med livet er den ENESTE helt sikre måten for en muslim å nå paradiset. Det å kritisere idesystemer som til de grader ansporer til terror kan umulig lede til ansvar for andre terrorhandlinger i seg selv.

  Når det er sagt er det selvsagt slik at de som deltar i debatten må ta klart avstand fra bruk av denne type virkemidler. Vi skal bekjempe ideene som har lagt grunnlaget for 16 000 dødelige angrep sinden 911. Ikke etablere enda et slikt system av ideer. Denne Brevik har opptrådt enda verre enn profeten Muhammed. Muammed masakrerte menn. Men lot kvinner og barn leve (solgt som slaver) etter oppgjøret med banu Quarsh.

 49. Pingback: Begrav våra hjärtan i Utøya | Min luktar oxo fisk!

 50. Jeg kunne tenke meg å utfordre deg. Jeg og de aller fleste anti-islamsiter tar avstand fra alle ide-systemer som innebærer rettferdiggjøring av terror. Inkludert islam. Er du villig til å ta avstand fra alle slike ide-systemer – også islam?

  I denne sammenheng betyr “islam” de lovskolene som mener at selvmordbombere havner i paradiset. Så vidt jeg har forstått gjelder dette alle de 4 sunni-skolene og begge shia-skolene. Jeg tror ikke dette gjelder ahmadia og sufi. Dermed trenger du ikke å ta avstand fra disse skolene. (Det er for øvrig en liten andel av verdens msulimer som tilhører disse.)

 51. @Profeten:

  Jeg ser ikke på dette som tidspunktet til å diskutere islamfortolkninger, eller din forståelse av islam. Alle oppegående mennesker tar avstand fra terrorisme som politisk virkemiddel.

  Selvmordsbombere er for øvrig et moderne historisk fenomen, som skriver seg få tiår tilbake i tid. Klassisk islamsk lovforståelse sier følgelig like lite om dette som Bibelen gjør om biler.

 52. Personlig har jeg måttet gå igjennom mine holdninger steg for steg og se på argumentene mine for å finne ut for meg selv om jeg er “ekstrem”. Det har vært en ubehagelig erkjennelse å etterhvert finne ut at flere i min omgangskrets ,og meg selv, deler noe av synet og retorikken Breivik bruker, samt at vi har frekventert noen av de samme nettstedene. Men; vold er ikke innenfor sfæren av mulige metoder noen av oss vil bruke. Til det har vi et for sterkt forankret humanistisk menneskesyn.

  Det er viktig å holde sinnet klart i denne situasjonen. Vår fiendes fiende er ikke nødvendigvis verken venn eller fiende og definisjonene må være tydelige.

  Ja, jeg har vært ,og er, skeptisk til Islam som jeg oppfatter først og fremst som et lovverk uten særlig innslag av spiritualitet og at det i større grad bidrar til adskillelse enn forening. Til det er det for dogmatisk og for lite pragmatisk. Jeg har aldri kalt muslimer for terrorister og jeg heller ikke så intellektuelt endimensjonal at jeg tror “alle muslimer er terrorister”. De er helt klart i mindretall og for meg personlig skaper de ikke bekymring.

  Det jeg derimot ser problemer med, er at en økende del av befolkningen tilhører Islam og de reglene dette medfører for de. Islam skaper ,i mine øyne, et nevrotisk forhold til virkeligheten slik den er. Til kjønn,sex,mat,drikke,klær,sosial omgang og aktiviteter. Det skaper en sfære hvor man ikke kan ha en spontan og kreativ tilnærming til virkeligheten slik det er her og nå. Man skal se bakover og ikke fremover. Ganger dette et samfunn? Gagner det enkeltmennesket å leve i frykt for disse tingene som er haram(ulovlig)? Er det moralsk å tilby en vei inn i paradis ved pålegge mennesker å oppfylle særdeles jordnære regler og skikker uten at man kan frembringe bevis for verken Allah eller paradis? All denne kategoriseringen og adskillelsen mellom rett og galt blandet med strenge æreskodekser ser for meg ut som en farlig blanding. Og det har også visst seg å være det.

  Poenget med innlegget mitt er å vise at man fortsatt kan ,og bør, kritisere Islam der vi ser filosofiens manglende logikk og reelt innhold i en moderne kontekst uten å kalle noen for terrorist da det er et blindspor som forpurrer en viktigere debatt. Jeg tipper det blir en del forvirring rundt akkurat denne typen resonnement fremover, men det viktigste er at denne motbydelige handlingen frikjenner ingen. Aller minst dogmatiske verdenssyn.

 53. Terroren har kommet til Hobbitun.
  Nå er jeg ‘frisosialist’ og ateist, og jeg må innrømme at jeg har både fordommer og lav toleranse for fordomsfulle og intolerante mennesker. Jeg mener at denne grusomme handlingen er begått av en som synes at de som har samme ‘fantasivenn’ som ham risikerer å bli utvannet av et folk med andre ‘fantasivenner’ og at det hele bunner i religion. I mine øyne burde enhver som begrunner sine handlinger og avgjørelser i religion sees på som lettere eller helt scizofren, uansett hvor mange tilhengere hans fantasivenn har. Men jeg er som sagt ateist selv.
  Såpass frisinnet som jeg i utgangspunktet er gjør det meg derimot ingenting at mennesker kan finne støtte og trøst i sin tro, men det plager meg når ‘religiøse’ mennesker behandler gamle bøker skrevet av folk med det som i dag nesten kan kalles lite innsikt i hvordan verden ser ut og fungerer som helhet. Det er like greit å referere til Tolkien som til bibelen eller koranen , kanskje tilogmed bedre, da Tolkien i det minste var en utdannet mann fra et sivilisert samfunn. Så lenge religion har så mye makt som den desverre enda har i verden kommer vi aldri til å bli trygge, ikke engang her i ‘Hobbitun’.
  PS; Er ikke tilogmed det første bud i kristendommer (som i mine øyne for tiden er den ‘snilleste’ religionen) et fascistisk bud ?

 54. Når folk sier ting som at vi ikke må bli for nasjonalistiske i en slik stund, fordi det var det han(Anders Behring Breivik) ville at vi skulle bli. Så forstår jeg ikke helt denne tankegangen. Kan du forklare litt mer hva de mener med dette? Jeg mener i utgangspunktet at dette er feil måte å tenke på.

 55. Jeg hadde aldri hørt om den såkalte ‘Fjordman’ før dette hendte, men søkte meg fram til GoV og fikk opp et par nye innlegg fra ham. Han er ivrig på å understreke at han ikke hadde noe med ABB å gjøre:

  “Jeg har (..) aldri tatt til orde for vold i mine tekster”, skriver Fjordman; at han også blogger om ting som øl og sjokolade; at han har en sterk trang til å søke sannhet; og at det mest ekstreme han gjorde i helgen som var, var å se film og drikke vin.

  Bør bloggere som Fjordman slippe unna enhver form for etterforskning i denne saken, og bør de generelt sett få lov til å publisere anonymt? Det er klart at han ser på demokratiske kanaler som unyttige, jfr. sitatet du oversetter*. Og selv om han kanskje ikke har oppfordret direkte til voldsbruk, så er det heller ikke langt ifra spør du meg….

  (*[M]yndigheitene våre har gjeve oss opp, at alle skattane dei samlar inn er urettvise og at lovene som vert vedtatt utan vår aksept er illegitime. Me vil slutta å betala skatt og ta dei naudsynte stega for å verna om vår eigen tryggleik og sikra vår nasjonale overlevnad”).

 56. @Nils:

  Gode spørsmål. Ytringsfriheten gjør selvsagt at folk som Fjordman har rett til å ytre seg, selv om han mener forkastelige og forskrudde ting. Det er heller ikke ulovlig å mene slikt, og det bør det ikke være. Det er ikke politiets oppgave å konfrontere slikt. Det er det vår oppgave å gjøre.

  Men det bør nok dukke opp en debatt om redaktøransvar ifht. nettdebatter. Ytringsfrihet er ingen ytringsplikt for redaktører, om det nå er en VG-redaktør eller en bloggeier. Om noen skulle merke at kommentarene deres ikke slipper gjennom, vet dere hvorfor.

  @Andreas:

  Noen reagerer på flagg, osv. Jeg gjør det ikke. La oss ta flagget tilbake fra ekstremnasjonalistene. Det er ikke deres flagg.

 57. @ Øyvind Strømmen
  Tenkte ikke på det for å være ærlig, men jeg synes Hobbitun og hobbiter er en god sammenligning med Norge.

 58. Ikke så my om disse avskyelige hendelser, men mer om ideologier og ismer.
  Jeg har ikke peiling på dette med politikk og politisk ståsted.
  Men de siste dagers hendelser har fått meg litt opperksom på dette.
  Kanksje på tide vil noen si.
  Men jo mere jeg leser om ismer og logier, jo mer surr blir det jo.
  Nazisme, Fascisme m.m. har jo alltid blitt referert til som høyre-ekstremisitiske, og jeg har forstått dem som det.
  Men jo mer jeg leser om disse ismer, jo mer venstre ekstremistiske virker de på meg.
  De står jo for mindre av det Høyresiden av den politikk som føres i verden i dag.
  Det fremstår for meg mer som en (om enn forkvaklet og ekstrem) linje av venstresidig politikk.
  Jeg ser jo likheter (nei ikke likheter, men kanskje i retning) i innvandringstankegang, men det er tross alt.
  Er det fordi de er så langt til høyre at de går mot venstre igjen?
  Fascismen, nazismen og sosialismen er jo alle motstander av kapitalismen.
  Jeg må innrømme at jeg også alltid har lurt hvorfor noen kaller et parti Venstre og det ikke har noe særlig venstreaktig politikk.
  Vil ikke nettop det ekstremt-ekstremt høyre være en type anarki-lignende sak uten styre, noe lenger fra nazisme og fascisme kan man vel knapt tenke seg, er ikke disse langt mer lik kommunisme?

  Digresjon:
  Det andre er jo at Fascismen og Nazismen (nasjonal sosialismen) omtales som brune.
  Morsomt er det jo at brunt får du ikke fra blått , men når du blander rødt og grønt. (ja eller rødt, gult, oransje og sort).

 59. @Andreas
  Fant på nettet:
  Det finnes mennesker som murrer fordi noen av oss bruker det norske flagget som profilbilder på Facebook. Er dere gale? Har dere latt en gal mann “ta” flagget vårt og alt det står for? Det står for FRIHET, LIKEVERD og DEMOKRATI! Det norske flagget er noe av kraftigste symbolet på DEMOKRATI som fins! Å la 1 skarve mann – det simpleste av det simple, en massemorder, en barnemorder – ødelegge det, er det reneste idioti!

  Det er stor forskjell på å være nasjonalist og å ha stor nasjonalfølelse! Skulle man etter andre verdenskrig ha latt vær å bruke det norske flagget pga. NS og Quisling? Det norske flagg ble til nettopp for kampen FOR FRIHET og DEMOKRATI.

  Vår kamp må være mot alle ekstremister, uansett hva slags religion eller kultur de har. La bruken av det norske flagg representere nettopp dette! På den måten kan vi vaske vekk de skampletter som har kommet på vårt vakre flagg!

  La oss få en verdenskultur som fremmer det beste i alle kulturer, en verdenskultur som ikke undertrykker eller hemmer menneskene som bor her, men som setter høyest nettopp FRIHET, LIKEVERD og DEMOKRATI.

  LA OSS FORTSETTE KAMPEN MOT EKSTREMISME OG TERRORISME!

 60. @ Pjotr, forvirret
  Noe jeg selv har lært nylig, er at politisk ståsted kan sees mer på som et kompass, med fire retninger. Fascisme/diktatur rett nordover, anarki helt sør, og så venstre og høyre side av disse. Naziztene og Stalinistene vil have høyt oppe, på hver sin side, Kommunistene langt til venstre, og Nazistene litt til høyre for midten. Det er neimen ikke lett å følge med på, da ikke alle har helt samme oppfatnig av de samme sidene, og media gjerne roter i tillegg.
  bedre forklaring, og test av ditt egen standpunkt her (jeg bommet så vidt på Ghandi selv)
  http://www.politicalcompass.org/index

 61. Jeg vil vite hvem “Fjordman” er. Jeg vil se ham forklare sine standpunkt på TV. Hvis ikke betyr det for meg at han 1) ikke eksisterer ( eller er i forvaring) 2) bare er feig.
  Det er nå vi skal stå fram

 62. @Frodo : den var faktisk ganske oppklarende og stemmer bedre med det jeg har forstått av det jeg har lest.
  Således var ikke Hitler så mye høyremann, bare bitte litt, men godt på nordpolen sammen med Stalin.
  Jeg havna litt sydøst for Ghandi, ikke dumt, var ikke klar over at jeg hadde et så venstrvridd syn på økonomien, anså meg nesten som kapitalist, men var jo milevis til venstre for Thatcher. Selv om jeg synes det var dumt de satt fascismen som nordpol, skal jo som regel være godt å være i øvre høyre firkant :-), ja ja havna motsatt der.

  Kanskje folk burde slutte å bruke utrykket høyre-ekstremist så feil… og heller benytte seg av kompasset.

 63. “Bør bloggere som Fjordman slippe unna enhver form for etterforskning i denne saken, og bør de generelt sett få lov til å publisere anonymt?”

  Ut fra kveldens PST-opptreden på NRK synes det opplagt at ialfall de mener det. For oss som kjenner til slike “vesener”s historie fra Ochrana, KGB og STASI til FSB, CIA og Mossad, er dette fra PST dessverre ikke akkurat overraskende. Jvf. Lund-kommisjonens rapport. Det er imidlertid direkte på kanten av grunnloven, når PST her prøver liksom å konkludere hele politiets etterforskning av Breiviks kontakter med “ensom ulv” før den knapt har begynt. Ikke tillitvekkende.

  Jvf. også dette: http://www.nordlys.no/nyheter/article5681222.ece
  http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/25/scotland-yard-gunman-mentor-uk
  http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/outcry-over-role-of-english-defence-league-2319895.html
  http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/24/norway-attacks-unaswered-questions

  Jeg mener at det burde vært en rein sjølsagthet at folk som “Fjordman” sjøl om han tilsynelatende iallfall distanserer seg nå, og de ovennevnte danske nynazistene, som åpent hyller massemorderen osv., EDL osv.
  (http://www.liveleak.com/view?i=957_1311520002 ) ,alle trekkes grundig inn i etterforskninga. Dette bør også og ikke minst gjelde de amerikanske gruppene som er grundig omtalt her:

  http://original.antiwar.com/justin/2011/07/24/the-crusader/ Se f.eks.: http://en.wikipedia.org/wiki/JDL og
  http://stopislamizationofamerica.blogspot.com/ (legg merke til plakaten i stilen fra propagandaen under første verdenskrig med titlen “Wake up America!” Dette er jo en amerikansk oversettelse av nazistenes gamle slogan “Deutschland erwache!” Se også:

  http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1345457/konservativ-radiovaert-kalder-utoeya-unge-for-hitler-jugend/

  For meg er Murdoch-medieimperiets talerør Glenn Becks innstilling, når han altså her etter det som har funnet sted, sammenligner AUF og Utøya med Hitler-Jugend, en ufattelig kynisk fascistisk (men offisielt liberalistisk og kristen, altså) maktpolitiker, som rettferdiggjør massemyrderiet, som norsk retnå vil se på under folkemordsparagrafen. DEtte burdeekke voldsom oppsikt, men blir så å si ikke rapportert. En ledende dansk høyrepolitiker er også så grotesk, at han sammeligner denne massemorderens holdninger og politikk med ikke-voldelige miljøvernere som bruker sivil ulydighet. Dette erPå denne bakgrunn:

  Det er fullt mulig at en nærmere etterforskning av disse kreftene er svært vanskelig for norsk politi, simpelthen fordi de er for mektige. Men da må dette fram i lyset, hvor skremmende og utrolig det enn kan virke for mange.

 64. Beklager at det i farta ble noen tastefeil som snek seg inn i ovenstående melding fra meg, men jeg det likevel er mulig å forstå hva jeg skrev.

 65. Takk for interessant artikkel og mange gode innlegg. Har du noen tanker om hvor ideologer som Tomislav Sunic og “The European New-Right”-beveglesen plasserer seg i forhold til eurofacismen? Sunic skal ha skrevet et “manifest for europeisk motstand”. Det virker på meg som ideen om en sivilisasjonskamp av nærmest kosmiske dimensjoner ligger tilgrunn for disse tankene.

  • @Rune:

   Sunic og nouvelle droite-bevegelsen generelt har jo en del beslektede ideer med miljøene som har inspirert Breivik, og noe av nouvelle droite-tenkningen dette har også blitt plukket opp av både eurofascister og av counterjihadism-bevegelsen; noen ganger er ideene svært sammenfallende.

   Det er også personlige og politiske bånd, selv om de i de fleste tilfeller er ganske indirekte. Både nouvelle droite og counterjihadistene har f.eks. bånd til Vlaams Belang – det flamske høyreekstreme partiet.

 66. Glenn beck skremmer meg, eller, det at enkelte tror at noe den gærningen sier har rot i virkeligheten skremmer meg.

 67. Det er på sin plass, i lyset av den historiske situasjon nå, å trekke fram hvordan fascismen i sin tid oppsto i Italia:

  Bakgrunnnen var siviliasjonssammenbruddet, om den første verdenskrigens industrielle massemord hadde skapt, og etterkrigstidens voldsomme økonomiske, sosiale, politiske og kulurelle krise i Europa. Det var den liberale italienske statsministeren Giolitti, som høsten 1920 gjennomførte en forordning, som medførte at den italienske staten betalte alle demobiliserte offiserer åtti (80) pst. av gammal lønn, dersom de gikk med i de fascistiske korps, som Mussolinis bevegelse var i ferd med å opprette. Formålet var å knuse den italienske fagbevegelsen og den politiske arbeiderbevegelsen med terror. Og det lyktes, inntil de allierte og den italienske motstandsbevegelsen beseiret fascismen fra 1943 og utover.

  I 1921 dannet samme liberale Giolitti valgforbund med fascistene og hjalp dem inn i parlamentet, og selv om fascistene bare derved fikk ca. en femtedel av stemmene, kom de 1922 i regjering. Dette var etter den såkalte “marsjen mot Roma”, som var kulminasjonen på to års fascistisk systematisk terror mot alle deler av den italienske arbeiderbevegelsen, omfattende og til det ytterste brutal, med det målbevisstesikte å utrydde alle dens ledere og kjernemedlemmer, en terror som altså helt fra begynnelsen foregikk, ikke bare med den italienske statens finansiering, med også taktisk og logistisk støtte fra den i form av lastebiler, politistøtte osv.

  Fascismens maktovertakelse var altså langt på vei et målretta resultat, framkalt av den liberalt styrte italienske staten (Angelo Tasca: “Nascita e avvento del fascismo”, referert i Carsten Juhl: “Italiens historie fra Il Risorgimento til det historiske kompromis”, København 1979).

  Man kan her minne om den tyske (seinere emigrert til USA) sosialist Karl Korschs klassiske definisjon av fascismen: “Fascismen er preventiv kontrarevolusjon”. Fascismen er en kapitalistisk revolusjon fra oven (med massestøtte fra neden, særlig fra småborgerlige sosiale skikt) med det formål å omforme kapitalismen til storkapitalens åpne diktatur. Dette skjedde i Tyskland og Italia, i Portugal, Spania osv., men også under Stalins og bolsjevikkenes kontrarevolusjon i Sovjetunionens statskaptalisme (Lenin: “(vårt styre) … er statskapitalisme under proletariatets diktatur”, sagt 1921) fra ca. 1920, og seinere under Maos eksesser i den kinsesiske statskapitalismen, som i dag er verdens økonomisk ledende totalitære kapitalisme og åpenlyst beundres for det av mange ledende storkapitalister i Vesten.

  I dag er formene for dette annerledes. Sosialismen er diskreditert, og ikke lenger noen kraft av betydning på globalt plan. Kapitalmakten er ekstremt sentralisert på globalt plan, f.eks. eier mediemogulen Murdoch bortimot halvdelen av verdens store medier, hvor hans åndelige parallell, Hitlers støttespiller, aviskongen Alfred Hugenberg, knapt hadde samme relative størrelse i datidens tyske Weimarrepublikk, som nå Murdoch har globalt. Demokratiets og opplysningens krefter er sterkt svekket, ikke minst av denne kolossale åndelige maktkonsentrasjonen som den globale mediekapitalen utgjør.

  I dag er denne mediemakta så enorm, at den på få måneder kan ødelegge over ti års møysommelig opplysningsarbeid på basis av en samlet global klimavitenskaps resultater, basert på et par ti år gamle, enslige private eposter fra een ut av titusenvis av forskere, og på tross av at trusselen fra den globale oppvarminga blir stadig mer akutt følbar, og forlengst overgår varslene i FNs klimapanels seineste rapport fra 2007 (som av mediemakta helt grotesk karikeres i hitlersk og stalinsk stil som en sammnsvergelse og dommedagsprofeti).

  Ved “Murens Fall” fikk den vestlige kapitalismens ideologer hybris, mens det stalinistiske byråkratiet lynraskt skiftet ham fra “sosialister” i statskapitalismens styrerom til storkapitalister i vestlig hyperliberalistisk utgave.

  Som den østtyske dissidenten Wolf Biermann sa dengang (1989): “Når jeg nå hører vestlige høyrepolitikere triumfere over den totalitære kommunismens sammenbrudd, minner det meg om en AIDS-syk som hoverer over sin bror som er død av syfilis”.

  Nå inntreffer så dette antisosialistiske massemordet i det fredelige Norge, retta mot verdens kanskje mest fredsommelige og snille sosialdemokrater noensinne, som helt har oppgitt å tenke på alternativer til kapitalismen. Og det skjer vel å merke, mens USA rystes av den verste økonomiske og politiske krisen i sin historie, sm kulminerer politisk nettopp i disse dager og timer.

 68. Er det nærliggende å tro at ABB har handlet alene? Ettersom du skriver at det er counterjihadists finnes som en organisasjon?

  • @Karl:

   Det virker per idag mest sannsynlig at ABB har handlet alene, men det gjenstår selvsagt å se hva politiets og sikkerhetstjenestenes etterforskning fører frem til. Det er langt fra utenkelig at han har medsammensvorne. Counterjihadismen er likevel mer en “bevegelse” eller en ideologisk retning enn en organisasjon.

 69. Du sier at han ikke er kristenkonservativ. Hva gjelder hans kristendom: Det virker ikke som om han setter jesu ord særlig høyt med tanke på sine handlinger, men kristendommen var viktig for hans identitet og for hans oppfatning av europeisk kultur. Han bruker også religion til å hoppe over logiske feil og for å rettferdiggjøre sine handlinger(martyr). Det er også en viktig del av det å være konservativ i hans øyne.. Grunnen til at han ser seg selv som konservativ er at han vil tilbake til en tid i europeisk historie som egentlig aldri har fantes, han er grepet av ekstrem nostalgia.

  En av de viktigste verdiene han ser i fortidens Europa er de patriarkalske strukturene. Derfor hater han 68 generasjonens “frie kjærlighet”. Trolig henger det sammen med mangel på mannlig rollemodell(far). Han ser på nedgangen i fødselsrater i Europa som et symptom av dette og gjør oss underlegne kulturer hvor kvinner fortsatt er hjemme og føder barn. Det gjør også vestlige menn svake og feige da de er blitt femininisert av kvinnenes fremtredende stilling i samfunnet. Dette henger igjen sammen hans forestilling om at muslimer trakasserer nordmenn som ikke klarer å stå imot. Psykologi er ikke mitt sterkeste felt, eller denne bloggens hovedfokus, men det er vanskelig å ikke trekke disse linjene.

  Dette er ikke en konservativisme som tenker: “La oss bevare de gode tradisjonene”, men en som tenker “La oss bevare tradisjonene fordi de er tradisjoner”. Det er derfor en totalt ulogisk tankegang og hans utopiske visjon av fortiden er en illusjon.

  Martyr-begrepet er forøvrig utrolig farlig uansett hvilken religion “martyren” erkjenner seg til.

 70. @Frodo
  Litt interresant å se de britiske partienes plassering på det politiske kompass:
  http://www.politicalcompass.org/ukparties2010
  BNP ligger til venstre for Labour, men er ekstremt mer fascistiske, så ligger også Labour litt til høyre for gamle Adolf.
  Labour ser også ut til å være nærmere fascismen enn f.eks Thatcher dog mer mot venstre når det gjelder økonomien.

  Selv om vi tydeligvis mangeler 2 (minst) dimensjoner til, kultur og religion.
  Hmm meget intr. lesing , lurer på hvor man skal plassere ABB på dette kompasset.

 71. Spørsmål til Øyvind: fikk du noengang svar på ditt spørsmål til ham høyrepolitikeren fra bunadshøyre i Hallingdal
  (navnet har falt ut av min senile hjerne nå) om avgrensning til fascismen?

 72. Pingback: Noen foreløpige inntrykk fra “2083″ « Skepsisbloggen

 73. Mye interessant lesning her, både bloggen forøvrig og i kommentarfeltet.

  Et par poeng:

  Å oppfordre til overvåking av alle hvis politiske holdninger skulle minne om ABB sine på grunnlag av denne hendelsen er å gi seieren til den antisosiale, antikommunikative innstillingen til samfunnet disse mennesker besitter, og er fullstending uakseptabelt. Det er å kaste rettstaten ut vinduet .

  Enda viktigere (for meg) er at dette uansvarliggjør mennesket som utfører slike handlinger , slik disse personene selv gjør : ” Ingen ville høre på meg, derfor måtte jeg…” etc. Skal man ha et anstendig samfunn med anstendige borgere, står og faller ansvaret for en gitt handling på den eller de som utfører dem.

  Og til sist, vi er samfunnsvesener. Vi deltar alle med å skape hverandre. Jeg ser poenget med at disse internettmijøene bidro til å skape denne mannen. Slik det har gjort med muslimer før dem. Men i den grad vi er samfunnsvesener må vi ta innover oss at vi har skapt dette mennesket kollektivt, ansvaret for handlingen er hans, men det hjelper lite å skyve ham fra oss ved å kalle ham “høyre-ekstrem” og tro at vi er gode mennesker fordi vi skyver ham fra oss. Dette er et tilbakevendende tema i vesten, og i det store perspektiv forsvinnende lite med en enkel kulturstrømning, de siste 70 årene har vi sett folk fra alle politiske og religiøse ståsteder (en hel del uten noen slike “legitimeringer”) utføre slike handlinger. jamfør sitatet :

  Strategier og forklaringsmodeller som gjør muslimske terrorister til noe grunnleggende annerledes enn «våre egne terrorister» gjør det vanskeligere å bekjempe dem: likhetene mellom høyreekstreme og islamistiske terrorister er langt større enn ulikhetene.

  Jeg tror vi fort kan være i ferd med å sette i gang de samme mekanismene ovenfor ABB. Jeg tror det politiske eller religiøse innholdet må stå tilbake for forholdet mellom den dominerende kultur og tankegang og de som representerer dem vs. holdninger og tanker den dominerende kulturen finner uakseptabel . Visse mennesker søker seg inn dit, eller føler seg selv som “merket” til å gå den veien. Jeg tror at om vi kommer nærmere disse problemstillingene vil vi finne de mest avgjørende bristene ved det moderne vesten, og at den eneste måten vi kan gjøre dette på er ved å omfavne dette som vårt problem, ikke de høyre-ekstremes, eller muslimenes..

  • @O. Osland:

   Jeg har ikke sett noen oppfordre til overvåkning av folk med bestemte politiske synspunkter. Vi har vel litt delte erfaringer med dette i Norge. Personlig har jeg oppfordret til å konfrontere dette tankegodset. Overalt. Hvor man enn måtte møte på det. Ikke la det spre seg.

 74. Pingback: Redaktørbloggen » Blog Archive » Kommentarene etter terrorangrepet

 75. Appropo fascismen.
  Benito Mussolini var avisredaktør og marxist før første verdenskrig. Han var en ledende skikkelse blant venstresiden i Italia, men brøt med denne ved Italias inngang i første verdenskrig. Store deler av venstresiden tok avstand fra krigen, men Mussolini valgte å være for, og ble vervet til krigstjeneste.
  I 1919 dannet Mussolini og andre frontkjempere Det italienske kampforbund (Fasci di Combattimento) sammen med politisk aktive grupperinger på den alternative venstresiden. Majoriteten var nasjonal-syndikalister, men det fantes også andre grupper som ble med. Et gjennomgangstema var ideen om å skape et radikalisert arbeiderdemokrati som verken var kapitalistisk eller marxistisk, altså et fritt marked under folkets kontroll.
  Bevegelsen fikk gradvis betegnelsen «fascister». Ordet har flere røtter. «Fasci» betyr «samling» på italiensk. Fascistene ønsket å samle landet gjennom utjevningspolitikk og nasjonalt samhold, og dermed avskaffe klassekampen.
  Fascistene var i begynnelsen et lokalt fenomen i Milano, der de hadde sin hovedbase. I 1920 startet marxist-leninistene en voldelig kampanje. Landet ble herjet av streiker og voldelige kommunistiske bander som banket opp og drepte politiske motstandere. Samtidig mistet den liberale høyresiden oppslutning, og i en slik situasjon var gode råd dyre for landets elite. Fascistene lovet å opprettholde eiendomsretten etter en eventuell revolusjon. De fikk derfor etter hvert en del økonomisk støtte fra industrieiere og andre rikfolk som var fryktet marxistene. På tross av at noen rikfolk spyttet penger inn i organisasjonen var fascismen noe som mest av alt appellerte til det lavere borgerskap, og enkelte grener innen arbeiderklassen.
  I 1921 og 1922 økte fascistpartiets popularitet. De humanitære katastrofene i Sovjetunionen bidro til at mange sosialister mistet troen på marxismen, og derfor gikk over til fascistenes tredje vei i stedet. Sommeren 1922 marsjerte titusenvis av fascister mot Roma for å kreve regjeringens avgang. 28. oktober 1922 samlet titusenvis av fascister seg i Roma for å kreve det liberale regimets avgang, og at Mussolini skulle bli statsminister. Statsministeren gikk av og Mussolini ble innsatt den 31. oktober. Han var da 38 år gammel og Italias yngste statsminister noensinne. Mussolini erstattet parlamentarismen med den fascistiske korporativisme i 1926.

  Enkelte har kritisert bruken av bregepet høyreekstremisme og mener det ikke passer som betegnelse for nynazisme, fascisme og nasjonalisme, men kun for nykonsevatisme og liberalisme. Dette blir begrunnet med at fascistiske ideologier synes å stå mye nærmere kommunismen, særlig i synet på staten og individet. Den politiske venstresiden har tradisjonelt stått for sosialisme og et sterkt statsapparat, mens høyresiden oppfattes å stå for kapitalisme og personlig frihet. Nazistene betegnet dessuten selv sin politikk som sosialistisk, og både nazismen, fascismen og nasjonalismen ønsker sterk statlig styring og mindre individuell frihet.

  Visse elementer i politiske høyrepartier synes derimot å stå for en form for nasjonalisme og rasisme, for eksempel ved at de er motstandere av innvandring og tilhengere av kollektiv integrering av innvandrere. Flere, særlig unge høyreliberalister, mener derfor at bruken av høyre og venstre som politisk akse kan bli misvisende. Isteden bør en bruke kollektivisme kontra liberalisme, og plassere nynazisme, fascisme og nasjonalisme på den kollektivistiske siden sammen med kommunisme, sosialisme og religiøs ekstremisme. Kritikerne har også hevdet at begrepet høyreekstremisme er skapt av den ytterligående venstresiden for å skade motstanderne på den moderate høyresiden. Nazisme, nynazisme, fascisme og kommunisme er svært negativt ladede begreper i samfunnsdebatten i dag, og ingen partier som ønsker å bli tatt på alvor, vil knyttes til slike bevegelser.

  Motargumentet mot en omdefinering av begrepet er først og fremst at høyreekstremisme er en godt innarbeidet betegnelse i vanlig bruk. Dessuten har kommunister og nazister alltid har vært erkefiender og selv betraktet seg som motpoler på hver sin politiske ytterfløy, og at militante høyrebevegelser tradisjonelt har støttet en brutal form for kapitalisme.

 76. Pingback: Forstå, lære og dokumentere « 22/7 documentation project

 77. Pingback: Artikler og blogginnlegg i etterkant av 22.juli 2011 « ziarah sier:

 78. Pingback: Myrstad's Blog » Blog Archive » Det sosiale mediebildet, på ondt, vondt og på godt.

 79. Pingback: Ut av det blå? « oyvindstrommen.be traktningar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

     

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>